Publicerat 8 maj, 2020

Balder ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i första kvartalet (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Balder redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresutlat i första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 2 023 miljoner kronor (1 797), en ökning med 12,6 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 489 miljoner kronor (1 288), en ökning med 15,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 136 miljoner kronor (1 046), en ökning med 8,6 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 197 miljoner kronor (1 637). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 257 miljoner kronor (717) och värdeförändring på derivat med -172 miljoner kronor (99).

Resultatet efter skatt blev 1 228 miljoner kronor (1 390). Resultat per aktie hamnade på 5,91 kronor (6,60), vilket innebär en minskning med 10,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 7 procent till 965 miljoner kronor (901), vilket motsvarar 5,36 kr per aktie (5,01).

Det långsiktiga substansvärdet steg till 348,35 kronor per aktie (286,41) per den 31 mars.

"Intäkterna har redan i första kvartalet justerats för de rörliga hyror som vi normalt erhåller från hotell, men som under 2020 med största sannolikhet uteblir. Även aktuell intjäning har anpassats på motsvarande sätt", skriver Balder i delårsrapporten angående coronapandemin.

Balder har hittills lämnat anstånd på hyresbetalningar motsvarande 135 miljoner kronor, där en majoritet härrör från att bolaget gått från kvartalsbetalning till månadsbetalning samt medgivit rabatter på knappt 10 miljoner kronor.

- Framtiden är som sagt i högsta grad osäker. Vi försöker förbereda oss på olika scenarier, att utvecklingen vänder uppåt inom en snar framtid, att de negativa effekterna kvarstår under en längre tid eller att vi landar någonstans däremellan. Min bedömning är fortsatt att Balder har en stark bas att utgå ifrån och goda möjligheter att över tid fortsätta att skapa värde. En positiv signal är i varje fall att 99 procent av de hyror som hade förfall den 1 april har erhållits, kommenterar vd Erik Selin i delårsrapporten.

Balder, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Hyresintäkter2 0231 79712,6%
Driftöverskott1 4891 28815,6%
Förvaltningsresultat1 1361 0468,6%
Resultat före skatt1 1971 637-26,9%
Nettoresultat1 2281 390-11,7%
Resultat per aktie, kronor5,916,60-10,5%
Substansvärde per aktie, kronor348,35286,4121,6%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]