Publicerat 12 maj, 2021

Balder ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget Balder redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 2 118 miljoner kronor (2 023), en ökning med 4,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 528 miljoner kronor (1 489), en ökning med 2,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 228 miljoner kronor (1 136), en ökning med 8,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 3 315 miljoner kronor (1 197).

Resultatet efter skatt blev 2 896 miljoner kronor (1 228), en ökning med 135,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 14,29 kronor (5,91), vilket innebär en ökning med 141,8 procent mot föregående år.

Substansvärde per aktie låg på 405,27 kronor (348,35).

Balder, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter2 1182 0234,7%
Driftöverskott1 5281 4892,6%
Förvaltningsresultat1 2281 1368,1%
Resultat före skatt3 3151 197176,9%
Nettoresultat2 8961 228135,8%
Resultat per aktie, kronor14,295,91141,8%
Substansvärde per aktie, kronor405,27348,3516,3%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]