Publicerat 11 februari, 2021

Balder ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Balder redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet 2020.

Hyresintäkterna uppgick till 2 055 miljoner kronor (2 031), en ökning med 1,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 537 miljoner kronor (1 490), en ökning med 3,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 098 miljoner kronor (1 053), en ökning med 4,3 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 4 751 miljoner kronor (8 098).

Resultatet efter skatt blev 3 754 miljoner kronor (6 466), en minskning med 41,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 19,65 kronor (24,92), vilket innebär en minskning med 21,1 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 0 kronor (0).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 387,38 kronor (341,70).

Balder, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter2 0552 0311,2%
Driftöverskott1 5371 4903,2%
Förvaltningsresultat1 0981 0534,3%
Resultat före skatt4 7518 098-41,3%
Nettoresultat3 7546 466-41,9%
Resultat per aktie, kronor19,6524,92-21,1%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor387,38341,7013,4%
Utdelning per aktie, kronor00

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]