Publicerat 16 juli, 2021

Balder ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Balder redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 2 131 miljoner kronor (2 026), en ökning med 5,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 615 miljoner kronor (1 573), en ökning med 2,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 310 miljoner kronor (1 211), en ökning med 8,2 procent mot föregående år.

Resultatet påverkas positivt av orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter som uppgick till 1 677 miljoner kronor (318) och värdeförändringar av derivat uppgick till 28 miljoner kronor (-50).

Resultatet före skatt var 3 278 miljoner kronor (1 544).

Resultatet efter skatt blev 2 618 miljoner kronor (968). Resultat per aktie hamnade på 11,86 kronor (4,51).

Substansvärde per aktie låg på 418,12 kronor (354,98).

Balder, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter2 1312 0265,2%
Driftöverskott1 6151 5732,7%
Förvaltningsresultat1 3101 2118,2%
Resultat före skatt3 2781 544112,3%
Nettoresultat2 618968170,5%
Resultat per aktie, kronor11,864,51163,0%
Substansvärde per aktie, kronor418,12354,9817,8%

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]