Publicerat 16 juli, 2021

Balder ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet (uppdatering)

(Uppdatering avser vd-kommentarer)

Fastighetsbolaget Balder redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 2 131 miljoner kronor (2 026), en ökning med 5,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 615 miljoner kronor (1 573), en ökning med 2,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 310 miljoner kronor (1 211), en ökning med 8,2 procent mot föregående år.

Resultatet påverkas positivt av andelar i resultat från intressebolag om 554 miljoner kronor (158). Vidare uppgår orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter till 1 677 miljoner kronor (318) och värdeförändringar av derivat uppgick till 28 miljoner kronor (-50).

"Resultatet från våra intressebolag ökar kraftigt på grund av god utveckling och att fler tillkommit där klart största tillskottet är Entra. Framtidsutsikten för gruppen är fortsatt positiv", skriver vd Erik Selin.

Resultatet före skatt var 3 278 miljoner kronor (1 544).

Resultatet efter skatt blev 2 618 miljoner kronor (968). Resultat per aktie hamnade på 11,86 kronor (4,51).

Substansvärde per aktie låg på 418,12 kronor (354,98).

"Vi har hittills gjort bedömningen att den bästa totalavkastningen för Balders aktieägare uppnås genom återinvestering av genererade resultat. Målsättningen är även framgent densamma och jag är optimistisk när det gäller möjligheten över tid att kunna fortsätta hitta investeringar med rimligt bra avkastning", uppger vd Erik Selin.

Balder, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter2 1312 0265,2%
Driftöverskott1 6151 5732,7%
Förvaltningsresultat1 3101 2118,2%
Resultat före skatt3 2781 544112,3%
Nettoresultat2 618968170,5%
Resultat per aktie, kronor11,864,51163,0%
Substansvärde per aktie, kronor418,12354,9817,8%

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]