Publicerat 11 februari, 2022

Balder ökade förvaltningsresultatet kraftigt i fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Balder redovisar högre hyresintäkter och en kraftig ökning av
förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet 2021 jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 2 421 miljoner kronor (2 055), en ökning med 17,8 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 1 798 miljoner kronor (1 537), en ökning med 17,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare steg till 1 619 miljoner kronor (1 098), en ökning med 47,4 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 9 066 miljoner kronor (4 751). Här ingår värdeförändringar på totalt 5 672 miljoner kronor (2 836).

Resultatet efter skatt blev 7 681 miljoner kronor (3 754), en ökning med 104,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 39,61 kronor (19,65), vilket innebär en ökning med 101,6 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

Det långsiktiga substansvärdet, EPRA NAV, steg till 503,76 kronor per aktie 387,38) vid årsskiftet, en ökning med 30 procent.

- Framtiden är ljus och det är min tro och förhoppning att vi även framgent kan hitta bra investeringar och på så sätt återinvestera våra resultat, utveckla Balders alla delar och generera ökad intjäningsförmåga, kommenterar vd Erik Selin i bokslutet.

Balder, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Hyresintäkter2 4212 05517,8%
Driftöverskott1 7981 53717,0%
Förvaltningsresultat1 6191 09847,4%
Resultat före skatt9 0664 75190,8%
Nettoresultat7 6813 754104,6%
Resultat per aktie, kronor39,6119,65101,6%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor503,76387,3830,0%
Utdelning per aktie, kronor00

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]