Publicerat 11 februari, 2021

Balder ökade förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Balder redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 2 055 miljoner kronor (2 031), en ökning med 1,2 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 1 537 miljoner kronor (1 490), en ökning med 3,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, steg till 1 098 miljoner kronor (1 053), en ökning med 4,3 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 4 751 miljoner kronor (8 098). Här ingår värdeförändringar med totalt
2 836 miljoner kronor (6 917).

Resultatet efter skatt blev 3 754 miljoner kronor (6 466), en minskning med 41,9 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 19,65 kronor (24,92), vilket innebär en minskning med 21,1 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

Det långsiktiga substansvärdet, EPRA VAV, steg till 387,38 kronor (341,70) vid årsskiftet, en ökning med 13,4 procent.

- Trots turbulens och osäkerhet har vi under året fortsatt att utveckla verksamheten. Under 2020 ökade förvaltningsresultatet med 5 procent och substansvärdet med 13 procent. Resultatet pressades av lägre intäkter för hotellfastigheterna, lägre resultat från Collector samt hyresrabatter på grund av pandemin. Mindre värdeförändringar avseende våra förvaltningsfastigheter gjorde att resultatet efter skatt minskade till 36,79 kronor per aktie (49,77). Aktuell intjäningsförmåga per aktie har jämfört med föregående årsskifte förbättrats med 12 procent, kommenterar vd Erik Selin i bokslutet.

- Investeringarna i våra bostadsprojekt löpte på enligt plan under året. Vi upplever en god efterfrågan på hyreslägenheter i alla våra marknader och även avseende bostadsrätter i Sverige. Tillgången till finansiering med bra villkor var fortsatt god under året och koncernen har en stark likviditetsposition, fortsätter Erik Selin.

- En annan positiv affär jag också gärna vill lyfta är strukturaffären vi gjorde med Serneke i slutet av året. Det känns mycket glädjande att få bidra till förverkligandet av ett så unikt stadsutvecklingsprojekt som Karlatornet är. Investeringen i Karlatornet ingår som en del i en långsiktig affär mellan Balder och Serneke, som omfattar nästan 1 400 hyresrätter och drygt 12 000 kvadratmeter kommersiella lokaler, kommenterar Erik Selin.

- Jag ser med stor nyfikenhet fram emot Balders fortsatta resa. Trots svåra tider just nu så försöker vi se över nästa krön och fortsätta utveckla verksamheten tillsammans. Framtiden är alltid osäker men ljus och fylld av möjligheter, skriver Erik Selin om framtidsutsikterna.

Balder, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter2 0552 0311,2%
Driftöverskott1 5371 4903,2%
Förvaltningsresultat1 0981 0534,3%
Resultat före skatt4 7518 098-41,3%
Nettoresultat3 7546 466-41,9%
Resultat per aktie, kronor19,6524,92-21,1%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor387,38341,7013,4%
Utdelning per aktie, kronor00

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]