Bild: ÅWL Arkitekter.
Publicerat 28 juni, 2019

Balder ny partner i Kungens kurva

Balder och KF Fastigheter slår sina påsar ihop. Tillsammans ska de utveckla Kungens kurva till en komplett stadsdel med 3 500 nya bostäder, skolor, handel och service.

Det är Balder som förvärvat hälften av aktierna i det joint venture-bolag som skapats för att utveckla den framtida stadsdelen o Kungens kurva, utanför Stockholm. Bolaget ska utveckla byggrätter för bostäder och samhällsservice i form av skola, förskolor, vårdcentral, dagligvaruhandel, äldreboende och kommunikationer.

[ Annons ]

Planprogrammet förväntas bli godkänt under hösten 2019, då detaljplaneläggningen kan påbörjas.

– KF Fastigheter är ett välskött bolag med stor erfarenhet av god stadsutveckling. Jag är övertygad om att vi kan skapa något riktigt bra tillsammans, säger Erik Selin, vd på Balder i en kommentar.

Helena Liljedahl, vd för KF Fastigheter, kommenterar affären så här:

– Det är en stor tillgång för projektets genomförande och framtid att få in en stark och stabil partner som Balder. Vi ser nu fram emot att tillsammans utveckla den nya stadsdelen till ett modernt och hållbart framtidsområde söder om Stockholm.

Enligt villkoren i affären ska även 20 procent av byggrätterna överlåtes till Trenum, ett bolag ägt av Balder och Tredje AP-fonden, som ska uppföra hyresrätter i stadsdelen som gränsar mot IKEA, Heron City och naturreservatet Gömmaren.

– Ett viktigt steg för utvecklingen av Kungens kurva som inom några år inte bara kommer att vara en plats för handel och upplevelser utan även en attraktiv bostadsort för tusentals nya Huddingebor, säger Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]