Bild: Shutterstock.
Publicerat 21 maj, 2019

Balder lanserar ramverk för gröna obligationer

Fastighetsbolaget Balder lanserar ett ramverk för gröna obligationer med syfte att finansiera projekt som bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Ramverket ger Balder möjlighet att emittera gröna obligationer, med tillägget att emissionslikviden enbart används för finansiering av de projekt och tillgångar som omfattas av ramverket för gröna obligationer. Det avser framförallt gröna och energieffektiva byggnader, men också investeringar i energieffektiviseringsåtgärder och förnybar energi.

[ Annons ]

– Balder har sedan tidigare gröna lån med såväl banker som EIB, det är ett naturligt steg att även emittera gröna obligationer, säger Marcus Hansson, finanschef på Balder, i ett pressmeddelande.

Balders gröna ramverk har utvecklats tillsammans med Nordea i linje med branschstandarden Green Bond Principles 2018.

Ramverket har genomgått en oberoende utvärdering av Cicero Shades of Green, och har tilldelats omdömet Medium Green. Balder kommer årligen publicera en Green Bond Impact Report med en redovisning av hur medlen har använts.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]