Publicerat 17 december, 2020

Balder köper hälften av Karlatornet och blir delägare i Serneke

Fastighetsbolaget Balder förvärvar hälften av skyskrapan Karlatornet som är under uppförande och blir aktieägare i Serneke. Balder avtalar samtidigt om förvärv av knappt 1 400 hyresrätter samt drygt 12 000 kvadratmeter kommersiella lokaler från Serneke.

- Det känns mycket glädjande att få vara del av förverkligandet av ett så unikt stadsutvecklingsprojekt. Att Karlatornet ingår som en del i en långsiktig affär med Serneke, som omfattar nästan 1 400 hyresrätter och drygt 12 000 kvm kommersiella lokaler, känns extra roligt, säger Balders vd Erik Selin i ett pressmeddelande.

Balder köper preferensaktier i Karlatornet AB för 25 000 kronor motsvarande 50 procent av kapital och röster. Aktierna medför endast rätt till en prioriterad utdelning om 600 miljoner kronor. Dessutom har Balder tecknat 2,3 miljoner aktier i Serneke för 122 miljoner kronor baserat på teckningskursen 53 kronor. Det innebär en rabatt på nästan 32 procent mot gårdagens stängningskurs.

Serneke garanterar de totala kostnaderna för att uppföra Karlatornet och har redan investerar 1,5 miljarder kronor i grundläggning och påbörjat uppförande av de första våningarna. Balder skjuter till 500 miljoner i form av aktieägarlån och resten av finansieringsbehovet har säkerställts genom ett byggkreditiv från Nordea om 3 miljarder.

I dagsläget är cirka 80 procent av lägenheterna i Karlatornet sålda och 100 procent av hotell- och kontorslokalerna är uthyrda. Enligt avtal säkerställer Serneke återstående osålda lägenheter och Balder erhåller en option att förvärva de kommersiella lokalerna.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]