Publicerat 22 juni, 2020

Balder hotas av grupptalan – Di

Fastighetsbolaget Balder hotas av en grupptalan. Bakgrunden är att företaget löste in sina preferensaktier 2017 och då gick de beslutade utdelningarna upp i rök, rapporterar Dagens industri, Di.

Nu förbereder sig de dåvarande preferensaktieägarna en grupptalan mot fastighetsbolaget, enligt tidningen.

Preferensaktieägarna förlorade fallet i tingsrätten och varken hovrätten eller högsta domstolen har tagit upp fallet. Därför går man nu vidare med en grupptalan. Preferensaktieägarna menar att de har rätt till sin utdelning om 5 kronor per aktie samt andra utdelningar också vilket motsvarar totalt 20 kronor per aktie. Förhoppningen är att så många tidigare preferensaktieägare som möjligt ansluter sig till grupptalan.

Erik Selin, vd för Balder och storägare, uppger i en kommentar att det är orimligt att få utdelning på något som man inte äger. Han meddelar vidare att en jurist får titta på saken samt att frågan redan avgjorts i domstol.

https://www.di.se/nyheter/blastes-pa-utdelning-ilskna-aktieagare-kraver-ersattning-far-ratt-av-professor/

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]