Erik Elmgren, Hyresgästföreningen och Tomas Ernhagen, Fastighetsägarna.
Publicerat 25 januari, 2019

Båda parter är missnöjda med årets hyror

Nu har cirka hälften av landets hyreslägenheter fått sin hyra för 2019 och i snitt landade det på 1,99 procent för privata hus och 1,75 i de kommunalägda. Rejäl höjning jämfört med tidigare år menar Hyresgästföreningen. Ytterligare ett år med realt fallande hyror anser Fastighetsägarna.

Hyresförhandlingarna får 2019 års hyror är inte avslutade men det genomsnittliga utfallet hittills lär stå sig även när övriga lägenheter är klara. 550 000 lägenheter har hittills fått sin nya hyra klar för 2019 enligt Hyresgästföreningen men en hel del av uppgörelserna har inte nått fram centralt och med största sannolikhet är runt hälften av 1,5 miljoner hyror satta.  För de avtal som hittills träffats är den genomsnittliga hyreshöjningen 1,75 procent hos de kommunalt ägda bolagen och 1,99 procent hos de privata hyresvärdarna.

[ Annons ]

– Höjning av räntor och kommunala taxekostnader samt ökade underhållskostnader har pressat upp hyrorna i landets hyresrätter. Det är den högsta höjningen sedan 2013 meddelar Hyresgästföreningen, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

I Stockholm är höjningarna större jämfört med övriga landet. De allmännyttiga bolagen i Stockholm höjer hyrorna med 2,35 procent

– Förut kunde de sjunkande räntorna kompensera för ökade utgifter hos bostadsbolagen. Eftersom räntorna slutat sjunka kompenserar inte de tillräckligt. Men vi ska komma ihåg att vi har haft tre år av relativt sett låga höjningar de tre senaste åren då höjningen varit under 1 procent, säger Erik Elmgren.

Han menar att det är kännbara höjningar för de hushåll som redan har en pressad ekonomi och att utfallet kunde varit något lägre.

– Helt nöjda kan jag inte säga att vi är. Visserligen har räntor slutat sjunka och men det är ändå en procents skillnad mot förra året. Vi vill ha långsam, långsiktig hyresutveckling och då är en procents skillnad rätt mycket.

Tomas Ernhagen, chefsekonom på Fastighetsägarna, ser inte nivåerna som någon framgång.

– Det är fortfarande Hyresgästföreningen som bestämmer om hyrorna ska höjas eller inte. Nu är det fjärde året i rad med realt fallande hyresnivåer, man kommer inte ens upp till Riksbankens KPI-prognos. Det är anmärkningsvärt med tanken på att fastighetssektorns kostnader är högre än de allmänna konsumentpriserna.

Nu sitter parterna i trepartssamtal och Tomas Ernhagens förhoppning är man kan få en ordning med jämbördiga parter.

– Det är bra att regeringsöverenskommelse öppnar upp för ändringar så att det går att bedriva en konkurrenskraftig verksamhet för hyresbostäder, säger Tomas Ernhagen.

Erik Elmgren anser inte att staten inte ska lägga sig i hyresnivåer.

– Jag hoppas att den positiva utvecklingen i förhandlingarna inte hindras av ogenomtänkte politiska reformer. Det har varit en bättre dialog och större samförstånd i förhandlingarna i år. I hyresmarknadskommittén som prövar tvister mellan de kommunala bostadsföretagen och Hyresgästföreningen har det hittills bara inkommit 9 tvister vilket är historiskt lågt, säger Erik Elmgren.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]