Publicerat 24 maj, 2021

Backaheden rapporterar ett förvaltningsresultat på 4,2 miljoner kronor i första kvartalet

Fastighetsbolaget Backaheden rapporterar ett förvaltningsresultat på 4,2 miljoner kronor i första kvartalet 2021. Bolaget redovisar inga jämförelsesiffror. Aktien handlas på Spotlight Stock Market sedan den 2 februari i år.

Hyresintäkterna uppgick till 9,2 miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 7,9 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 4,2 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 4,2 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 4,1 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 1,27 kronor.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, låg på 106,42 kronor per aktie den 31 mars.

"Koncernens resultat och verksamhet har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning. Under perioden har bolaget tecknat ett nytt tioårigt hyresavtal med Region Halland på en idag vakant yta om 600 kvadratmeter. Planerat inflyttningsdatum är den 1 juni 2021", skriver bolaget i delårsrapporten.

Backaheden Fastighets har sedan december 2020 ägt och förvaltat logistikfastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka. Största hyresgäst är Santa Maria som representerar cirka 83 procent av
hyresintäkterna.

Backaheden, MkrQ1-2021
Hyresintäkter9,2
Driftöverskott7,9
Förvaltningsresultat4,2
Resultat före skatt4,2
Nettoresultat4,1
Resultat per aktie, kronor1,27
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor106,42

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]