Publicerat 20 februari, 2024

Backaheden ökar förvaltningsresultatet, slopar utdelningen

Fastighetsbolaget Backaheden redovisar ett ökat förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2023, jämfört med samma kvartal året innan. Styrelsen föreslår att utdelningen slopas.

Hyresintäkterna steg till 14,4 miljoner kronor (10,1), en ökning med 42,6 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 12,2 miljoner kronor (8,5), en ökning med 43,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 7,6 miljoner kronor (5,3), en ökning med 43,4 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -29,2 miljoner kronor (-47,5). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till -12,1 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet före skatt var -33,8 miljoner kronor (-44,0).

Resultatet efter skatt blev -30,1 miljoner kronor (-38,2).

Styrelsen föreslår att att ingen utdelning lämnas, jämfört med 5,00 kronor per aktie i fjol.

Styrelsens utdelningsförslag är i linje med den omläggning av bolagets strategi som
påbörjades under 2023 med fokus på att identifiera värdeskapande fastighetsutvecklingsåtgärder. Backaheden planerar att investera 23 miljoner kronor i hyresgästanpassningar i fastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, låg på 92,97 kronor per aktie (122,91) vid årsskiftet.

Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och koncernens verksamhet bedrivs med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd.

Backaheden, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Hyresintäkter14,410,142,6%
Driftnetto12,28,543,5%
Förvaltningsresultat7,65,343,4%
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat-29,2-47,5
Värdeförändringar derivat, orealiserat-12,1-1,9
Resultat före skatt-33,8-44,0
Nettoresultat-30,1-38,2
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor92,97122,91-24,4%
Årsutdelning per aktie, kronor05,00

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]