Publicerat 31 maj, 2022

Backaheden ökar förvaltningsresultatet i första kvartalet

Fastighetsbolaget Backaheden redovisar ett ökat förvaltningsresultat i första kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 10,1 miljoner kronor (9,2), en ökning med 9,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 8,7 miljoner kronor (7,9), en ökning med 10,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 5,3 miljoner kronor (4,2), en ökning med 26,2 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i räntederivat uppgick till 18,2 miljoner kronor (0,0).

Resultatet före skatt var 23,5 miljoner kronor (4,2).

Resultatet efter skatt blev 19,2 miljoner kronor (4,1), en ökning med 368,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 5,98 kronor (1,27), vilket innebär en ökning med 370,9 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg tilll 131,61 kronor per aktie (106,42) den 31 mars.

"Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och koncernens verksamhet bedrivs i oförändrad inriktning med ett nästintill fullt uthyrt fastighetsbestånd", skriver Backaheden i delårsrapporten.

Backaheden, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Hyresintäkter10,19,29,8%
Driftöverskott8,77,910,1%
Förvaltningsresultat5,34,226,2%
Värdeförändringar derivat, orealiserat18,20,0
Resultat före skatt23,54,2459,5%
Nettoresultat19,24,1368,3%
Resultat per aktie, kronor5,981,27370,9%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor131,61106,4223,7%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]