Solparken Noor utanför Quarzazate i Marocko.
Publicerat 29 april, 2020

Azelio samlar kraft

Det svenska företaget Azelio närmar sig en kommersialisering av sin lagringsteknik. Energi från sol- och vindkraft lagras i aluminium och kan därför användas under natten. Förhoppningen är att lösningen ska underlätta omställningen till förnybara energikällor.

Solparken Noor utanför Quarzazate i Marocko är en av världens största, och är uppdelad i fyra områden. Noor 3 har en anläggning för termisk solkraft, där fler än 7000 speglar, på 130 kvadratmeter var, fokuserar solljus mot Afrikas högsta byggnad: ett 240 meter högt torn som samlar upp energin. Solparken är också flitigt använd av företag från hela världen för att testa ny teknik. Dit räknas det svenska Azelio, som nyligen invigde en verifikationsanläggning för energilagring där.

Tekniken bygger på att energi lagras genom att hetta upp aluminium till cirka 600 grader. Därefter kan stirlingmotorer, som drivs av värme, omvandla energin till el igen när den behövs. Detta ska lösa en del av den lagringsproblematik som uppstår vid övergången till förnybara energikällor som sol och vindkraft, där energiproduktionen idag varierar med vädret och tid på dygnet.

[ Annons ]

Azelios teknik kan lagra energi under dagen och göra den tillgänglig på natten. Kapaciteten är 13 timmars produktion från lagret med full effekt. Bolaget menar att det i framtiden inte kommer finnas en lagringslösning som täcker allt. Istället kommer flera kompletterande tekniker användas tillsammans: batterier med kort lagringstid men snabb effekt som jämnar ut effekttoppar under sekunder eller millisekunder, teknik likt denna som gör energi tillgänglig över natten, och andra lösningar för energiförsörjning över längre tid.

Bolaget har idag avsiktsförklaringar med kunder i Mellanöstern, Afrika och USA som bland annat fabriker, farmer och sjukhus. Även om det inte är huvudfokus just nu kan tekniken också bli aktuell i svenska fastigheter, för att möjliggöra självförsörjning med egenproducerad el och värme från sol och vind. På längre sikt kan bolagets teknologi ha en större roll i omställningen till förnybar energi genom att bland annat stabilisera befintliga elnät för att möjliggöra en ökad användning av distribuerad grön energiproduktion.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]