[ Annons ]

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige
Publicerat 10 december, 2018

Axla ansvaret i väntan på fungerande politik

Även om regeringsbildning, och därmed nödvändiga reformer, dröjer är det viktigt att vi som fastighetsbolag tar vårt samhällsansvar. Det menar Reinhold Lennebo är bästa sättet att få politiken att förstå branschens specifika villkor och behov.

När jag skriver dessa rader har ytterligare en av de teoretiskt möjliga statsministerkandidaterna kastat in handduken. Regeringsfrågan ser ut att få vänta på en lösning. Jag hoppas att det inte dröjer allt för länge. Det börjar sprida sig en desillusionerad stämning hos både allmänhet och oss som litat på att svenska politiker löser saker konstruktivt när det verkligen gäller.

[ Annons ]

Nu ligger ett extraval i korten, och olika väljarundersökningar antyder att det inte nödvändigtvis kommer att lösa situationen. Spelar det någon roll för fastighetsbranschen? Både ja och nej, enligt mitt sätt att se det.

Som bransch är vi beroende av ett fungerande samhälle, en god och stabil konjunktur och villkor för starka och hållbara företag. På så vis är samhällsutvecklingen i stort i många fall viktigare än exempelvis bostadspolitiken.

Men i längden kommer Sverige att behöva ta tag i reformbehovet. Och det är stort på en rad olika områden om vi ska fortsatt kunna räkna med en positiv utveckling i ekonomin. Skattesystemet, försvaret, bostäder, migration, trygghet och pensioner är några av de områden som behöver politiska reformer och gärna brett förankrade sådana.

Men ju närmare nästa val regeringsbildningen kommer, desto svårare blir det att åstadkomma det som är nödvändigt för Sverige.

Det viktiga är att man gemensamt tar ansvar för en avgränsad plats och skapar en attraktiv miljö dit folk kommer, stannar kvar och återvänder till.

Så låt oss då som bransch se till att vi tar ett eget ansvar för det vi kan påverka. Att i samverkan med kommun och handel utveckla platser är fortfarande ett steg mot både bättre fungerande handel och ökad trivsel och ökad trygghet.

Reinhold x 3
Väntar
Den som väntar på något gott… gäller det även en ny regering?
Förbättring
Lokalmomsen krånglig och omodern – vi tar initiativ till förbättring!
Färre?
Snart jul – definitivt blir det färre julklappar i år, eller hur?

Om man sen kallar det för AMP (Affärs- och medborgarplats), BID (Business Improvment District), Citysamverkan eller något annat är mindre viktigt. Det viktiga är att man gemensamt tar ansvar för en avgränsad plats och skapar en attraktiv miljö dit folk kommer, stannar kvar och återvänder till. Redan nu finns många exempel på detta också i Sverige. Och i Stockholm har den nya kommunledningen signalerat tydligt att man vill bidra till fler goda exempel.

Som bransch behöver vi också förbereda oss på de skattesamtal som lär komma när vi fått en regering på plats. En fortsatt ambition att tydliggöra vilken nytta branschen gör för samhällsutvecklingen kommer att vara viktigt argument för att få rimliga och rättvisa skattevillkor.

Då är det viktigt att aktivt delta i samhällsutvecklingen, bland annat genom att utveckla platser, orter och städer enligt ovan. Men också genom att ta ett bostadssocialt ansvar i de olika sammanhang där det är möjligt. Om det finns ett förtroende för vår bransch som en engagerad och värdefull medspelare i det gemensamma arbetet med aktuella samhällsutmaningar ökar också politikens förståelse för våra specifika villkor och behov.

Vi har därför från branschens olika håll ett gemensamt intresse av att synliggöra – och tydliggöra den samhällsnytta vi bidrar med.

Reinhold Lennebo,
vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]