Publicerat 16 april, 2021

Axel Granlund föreslås som nyval till styrelsen i Annehem

Aktieägarna i fastighetsbolaget Annehem kallas till årsstämma onsdagen den 19 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Göran Grosskopf, Pia Andersson, Karin Ebbinghaus, Jesper Göransson, Anders Hylén och Lars Ljungälv samt nyval av Axel Granlund som styrelseledamot. Omval föreslås av Göran Grosskopf som styrelseordförande.

Juridisk person närstående Axel Granlund äger 4,8 miljoner aktier i Annehem.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]