[ Annons ]

Publicerat 14 december, 2016

Avtrappning i bostadsbyggandet väntas nästa år

Bostadsbyggandet kommer i år att uppgå till närmare 65 000 lägenheter. Det visar en konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier. Men redan nästa år ser produktionen ut att minska.

Skattehöjningar, amorteringskrav och höjda bolåneräntor kommer att dämpa efterfrågan något nästa år. Men totalt sett blir det ändå en god byggkonjunktur 2017. Både lokal- och anläggningsinvesteringarna visar positiva tillväxttal och sammantaget blir 2017 ett bra byggår.

[ Annons ]

– Det är fortfarande nybyggandet av flerbostadshus som driver investeringarna. Skattehöjningar, stigande bolåneräntor, amorteringskrav och svag reallöneutveckling är dock inga gynnsamma faktorer för det marknadsstyrda bostadsbyggandet i längden, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

Enligt Johan Deremar börjar bristen på bland annat arbetsledare och platschefer att bli ett allt större flaskhalsproblem för branschen.

Bygginvesteringarnas utveckling  
Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring     
Mdkr Utfall Prognos
Sektor 2015 2015 2016 2017
Bostäder 187,4 16 17 9
Lokaler 136,9 2 5 1
Anläggningar 84,2 4 4 1
Summa bygginvesteringar 408,5 8 10 5

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]