[ Annons ]

Omkring år 2021 väntas det första tunnelbanetåget rulla in på Barkarby station. På tisdagen undertecknades avtalen av bland annat Järfälla kommun som väntas bidra med 14 000 nya bostäder i samband med utbyggnaden.
Publicerat 8 januari, 2014

Avtal klart – nu väntas 14 000 nya bostäder i Järfälla

Omkring år 2021 väntas det första tunnelbanetåget rulla in på Barkarby station. På tisdagen undertecknades avtalen av bland annat Järfälla kommun som väntas bidra med 14 000 nya bostäder i samband med utbyggnaden.

På tisdagen samlades parterna i 2013 års Stockholmsförhandling för att signera avtalen om utbyggd tunnelbana. Avtalen som undertecknats av representanter av staten, landstinget och berörda kommuner innebär för Järfällas del en förlängning av blå linjen från Akalla till Barkarby/Stockholm Väst, via Barkarbystaden. Det skapar förutsättningar för minst 14 000 nya bostäder i Järfälla och för en regional kollektivtrafikpunkt.

[ Annons ]

Avtalet hanterar sträckningar och stationer men också tidsplaner, organisation och finansiering. Idag är Järfälla en av de kommuner i Stockholmsregionen som förväntas växa mest och i avtalet om tunnelbanans utbyggnad förväntas Järfälla bidra med 14 000 nya bostäder till 2030. Merparten av dessa kommer att byggas i den redan framväxande Barkarbystaden. Utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby beräknas kosta ca 2,9 miljarder kronor.

Investeringen finansieras gemensamt av staten och Stockholms läns landsting samt Järfälla kommun vars medfinansiering uppgår till 800 miljoner kronor, vilket helt finansieras genom markförsäljning och ökat bostadsbyggande. De som bor och arbetar i Järfälla får genom utbyggnaden av tunnelbana ännu bättre förbindelser. Dessutom tas ytterligare ett steg mot att Barkarby Station/Stockholm Väst blir en av Stockholms viktigaste kollektivtrafikpunkter som en framtida omstigningspunkt mellan pendeltåg, tunnelbana, regionaltåg cykel och buss.

– Genom utbyggnaden av tunnelbanan till Barkarby i Järfälla kommer vi kunna bygga både fler bostäder och snabbare. Att vi dessutom nu tar ett tydligt steg mot skapandet av Stockholm Väst som en framtida superpunkt för hela regionen är inte bara bra för Järfälla och Stockholm utan för hela Mälardalsregionen säger Cecilia Löfgreen, kommunstyrelsens ordförande, som signerade avtalet för Järfälla kommun. En förutsättning för avtalets giltighet är att alla parter i Stockholmsförhandlingen fattar formella beslut om respektive avtal.

I Järfälla planeras detta att ske i kommunfullmäktige den 3 mars. Därefter ska detaljplanering med förstudier om spårdragning, stationslägen med mera utredas. Byggstart är planerad till 2016 och trafikstart till cirka 2021.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]