Visionsbild förbindelsehallen. Bild: Niras arkitekter
Publicerat 25 januari, 2019

Avtal klart för Atrium Ljungbergs största projekt

Nu är det formella avtalet klart och Atrium Ljungberg kan fortsätta utveckla Slakthusområdet i södra Stockholm. Hela nya Slakthusområdet beräknas stå klart 2030.

I augusti 2018 presenterades den avsiktsförklaring som gav Atrium Ljungberg rätt att utveckla Slaktusområdet. Nu är det formella avtalet klart. En affär värd 3,6 miljarder kronor för Stockholm stad.

[ Annons ]

– Staden har förvaltat Slakthusområdet i över hundra år, men nu börjar en ny historia. Nu kan stockholmarna se fram emot att få tillträde till de vackra gamla tegelbyggnaderna, som är så karakteristiska för Slakthusområdet, när de får nytt liv i stadsmiljön. Det är mycket glädjande att vi kommit i mål med detta avtal, säger Håkan Falk, tf. fastighetsdirektör i Stockholms stad i ett pressmeddelande.

Styrelsen för Atrium Ljungberg godkände affären den 25 januari. Rent formellt återstår dock några nämndbeslut och slutgiltigt beslut kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (planerat i maj).

Förvärv, markanvisningar och optioner uppgår till närmare 200 000 kvadratmeter vilket är cirka 30 procent av Slakthusområdet. Atrium Ljungberg tar också över ansvaret för de hyresgäster som berörs behöver nya lokaler.

Affären omfattar flera etapper i Slakthusområdet. I kommande etapper kommer staden gå ut till flera byggaktörer. Planerad byggstart är första kvartalet 2021. Hela nya Slakthusområdet beräknas stå klart 2030.

– Affären innebär ett stort och viktigt steg framåt för staden. Här ges chansen att förverkliga en blandad och levande stadsdel där vi samtidigt tar hjälp av byggaktören för att leda processen framåt från tidigt skede till långt in i framtiden. Avtalet med Atrium Ljungberg skapar förutsättningar för en långsiktig utveckling av Slakthusområdet som förhoppningsvis kan vara trendsättande för hur vi arbetar i fler stadsutvecklingsprojekt, säger Johan Castwall, förvaltningschef på exploateringskontoret.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]