[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 10 mars, 2022

”Avsätt yta för flexibilitet i detaljplanerna”

En hållbar lego-stad där modulbaserade lösningar kan anpassas eller flyttas. Adapteo, som bygger och hyr ut anpassningsbara byggnader, presenterade ihop med BSK arkitekter rapporten ”Den flexibla staden – En vision om en hållbar och framtidssäkrad modell för stadsplanering.” För att göra det möjligt menar Camilla Hensäter, vd för Adapteo Sverige, att det i framtida detaljplaner borde avsätta en del till flexibla byggnader.

Vad skulle man vinna på det?

– Det blir ett sätt för både samhälle och näringsliv att planera för det vi inte vet och att snabbare kunna svara mot boendes behov. Till exempel kan man ha både en enklare matbutik och en skola på plats tidigt i ett nybyggt område. Det går sedan att ställa om de flexibla byggnaderna till andra funktioner, som förskola eller äldreboende allt efter de behov som finns.

[ Annons ]

Kan inte flexibla ytor blir ett hinder för en fungerande helhet?

– Det finns mycket fördomar kring flexibla byggnader. Vi kan bygga arkitektoniskt tilltalande byggnader med hög kvalitet, som blir en naturlig del av staden. Blir de dessutom en del av detaljplanen får vi mer intressanta ytor att jobba med. När det gäller hållbarhet så har ju en flexibel byggnad en betydligt lägre miljö och klimatpåverkan än en traditionell byggnad då de kan återbrukas.

Camilla Hensäter, vd för Adapteo Sverige.

Är det inte en risk att dessa ytor står helt outnyttjade i tider av lågkonjunktur?

– Det är ju det som är den stora fördelen med en flexibel byggnad. Försvinner behovet är byggnaden borta och marken återställd inom en vecka. Och då kan ytan till exempel användas för odlingslotter eller en idrottsplats eller något annat som de boende har behov av.

Ni föreslår att 10–20 procent av detaljplanen ska vigas till flexibla byggnader. Hur har ni kommit fram till den siffran?

– Då får man ett tillräckligt utrymme att bygga för förändringar, både när det gäller det som är väntat och oväntat, både när det gäller samhällsservice och kommersiella aktörer. Ett exempel är hur både arbetsgivare och arbetstagares syn på en arbetsplats snabbt har förändrats. Vi tror på ett ökat behov av små flexibla kontor som ligger mer bostadsnära. Samtidigt sker det en långsam förändring av demografin i städer. Vi går in i decennium där 80 plussare är en grupp som kommer växa snabbt – och de vill gärna bo kvar i sitt område även om de behöver flytta till ett äldreboende.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]