[ Annons ]

En torr sommar, men där det har regnat, har det regnat rejält – med skador på fastigheter som resultat. Underdimesionerade avloppsnät kan bli en dyr affär för kommuner och fastighetsägare i framtiden.
Publicerat 19 augusti, 2013

Avloppsnäten kommer inte att klara framtidens regnmängder

En torr sommar, men där det har regnat, har det regnat rejält – med skador på fastigheter som resultat. Underdimesionerade avloppsnät kan bli en dyr affär för kommuner och fastighetsägare i framtiden.

Den 27 juli drog häftiga skyfall in över Göteborg. Normalt regnar det mellan 60–70 millimeter under hela juli. Nu föll nära nog hälften, 28,5 millimeter, på bara några timmar. Värst var läget vid köpcentrumet Nordstan. Hufvudstaden var en av de drabbade fastighetsägarna.

[ Annons ]

– När det kommunala dagvattenätet inte kunde svälja allt vatten trycktes det baklänges in i våra ledningar. Vi hade en tre våningar hög vattenpelare i vårt ledningssystem, till slut klarade inte rören trycket, säger Daniel Massot, chef för Hufvudstaden i Göteborg.

I skrivande stund går avfuktningsfläktarna för fullt och man inventerar skadorna på fastigheterna.
– Vi har beslutat att se vad vi kan göra mer långsiktigt. Egentligen är det kommunens ansvar att ledningssystemet ska klara sådana här vattenmängder och våra fastigheter uppfyller alla de krav som byggnormerna ställer, men våra hyresgäster måste kunna känna sig trygga, säger Daniel Massot.

Dagen innan hopades än mörkare moln över Jönköping. På en och en halv timme föll 70 millimeter regn. Köpområdet A6 center drabbades av stora materiella skador då slam drogs ner från de omkringliggande höjderna och täppte till dagvattenbrunnar. Flera av butikerna tvingades stänga för att istället kämpa mot vattnet som fortsatte rinna in. Men redan efter ett par timmar var verksamheten igång hos flertalet.

De enorma nederbördsmängderna som drabbade Jönköping klassades som ett 150-årsregn – mer än vad ett avloppsnät ska kunna svälja.
– Den typen av risker är svårt att bygga bort. Men vi kommer att göra en riskinventering för att se vad vi tillsammans med kommunen kan göra, säger centrumchefen Lars Bröms, Newsec.

Inventeringen av skadorna pågår, Lars Bröms räknar med att försäkringen täcker det mesta i efterhand.
– Så här efteråt ser skadorna kanske inte så allvarliga ut. Men det kan vara fukt i väggarna, vilket leder till mögel.

Mats Andréasson, som jobbar med översvämningsfrågor på Sweco konstaterar att händelser som dessa kommer att ske igen – och oftare. Om man tittar tillbaka på de senaste tio åren ser man att frekvensen av intensiva regn har ökat.
– Beredskapen och säkerhetsmarginalen i kommunerna har trots detta visat sig vara bristfällig, även för de kommuner som drabbas på nytt. Förnyelsearbetet av VA-systemen tar alltför lång tid att genomföra för att det ska ge resultat med minskade flöden i ledningarna redan idag, säger Mats Andréasson.

Kommunerna ansvarar för att ledningsnätet ska klara ett skyfall som statistiskt drabbar en ort vart tionde år. Men de kurvor som används för att förutspå de kraftigaste nederbördsmängderna är inte längre aktuella.
– Om åtgärder inte vidtas och översvämningsskador blir allt vanligare i vissa fastigheter blir det svårt att erbjuda ett omfattande försäkringsskydd för denna typ av skador, säger Staffan Moberg på Svensk försäkring.

I första hand handlar det om att skapa en hållbar dagvattenhantering, men för enskilda utsatta fastigheter kan backventiler vara en kostnadseffektiv lösning.

_________________________________________________

Detta täcker försäkringen

  • Villkoren kan variera, men generellt gäller detta:
  • Översvämningsskador ersätts om vatten strömmat in från markytan – antingen direkt eller via avloppsledning – till följd av skyfall, snösmältning eller stigande vattendrag.
  • Är dålig dränering eller stigande grundvattennivå orsak ersätts inte skadan.
  • I normala fall ersätts inte andra typer av vattenskador, som att vatten tränger in genom ett otätt tak. Men drabbas byggnaden av en stormskada, och vatten som tränger in i samband med detta, ersätts även vattenskadan.
  • Har vatten stigit upp genom avloppssystemet har huvudmannen, i de flesta fall kommunen, ett ansvar. Då kan fastighetsägaren få täckning för sin självrisk den vägen.
  • Enligt va-lagen ska avloppsnätet klara ett så kallat tio-årsregn. I många fall går försäkringsbolagen vidare med skadeståndskrav gentemot kommunen. 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]