[ Annons ]

Regeringen vill göra det lättare för markägare att lösa upp olovliga bosättningar. En ny utredning välkomnas av Fastighetsägarna som anser att dagens regelverk är orimligt för fastighetsägare.
Publicerat 24 juni, 2015

Avhysning vid olovliga boplatser ska bli enklare

Regeringen vill göra det lättare för markägare att lösa upp olovliga bosättningar. En ny utredning välkomnas av Fastighetsägarna som anser att dagens regelverk är orimligt för fastighetsägare.

På onsdagen presenterade regeringen ett åtgärdspaket i syfte att bekämpa utsatthet och tiggeri bland EU-migranter i Sverige. En av åtgärderna handlar om att regeringen ser över hur hanteringen av olovliga bosättningar på allmän och privat mark ska kunna förbättras. Därför tillsätts nu en utredning som ska analysera markägares möjligheter att få hjälp med åtgärder vid otillåtna bosättningar.

[ Annons ]

– Det finns inslag i detta som vi inte kan acceptera. Det ena är om de som tigger utnyttjas av andra. Eller om det växer upp hundratals spontana bosättningar på privat eller annan mark, sade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), under en presskonferens på onsdagsförmiddagen. Han uppskattar antalet olovliga bosättningar över hela Sverige till omkring 300 i dagsläget.

Utgångspunkten i den kommande utredningen är att se över om reglerna för handräckning vid avhysningssituationer kan förenklas. Utredningen ska redovisas nästa vår.

– Det borde vara lika lätt att åtgärda detta på privat eller kommunal mark som det är på allmän plats, säger Morgan Johansson, men poängterar också att problematiken med de olovliga boplatserna måste hanteras utifrån en grundläggande respekt för alla människors lika värde.

På onsdagen presenterade regeringen ett åtgärdspaket i syfte att bekämpa utsatthet och tiggeri bland EU-migranter i Sverige. En av åtgärderna handlar om att regeringen ser över hur hanteringen av olovliga bosättningar på allmän och privat mark ska kunna förbättras. Därför tillsätts nu en utredning som ska analysera markägares möjligheter att få hjälp med åtgärder vid otillåtna bosättningar.

Utgångspunkten är att utredaren ska se över om reglerna för handräckning vid avhysningssituationer kan förenklas.

– Det borde vara lika lätt att åtgärda detta på privat eller kommunal mark som det är på allmän plats, sade justitieminister Morgan Johansson under en presskonferens på onsdagsförmiddagen, men poängterar också att problematiken med de olovliga boplatserna måste hanteras utifrån en grundläggande respekt för alla människors lika värde.

Utredningen välkomnas av branschorganisationen Fastighetsägarna, vars medlemmar allt oftare berörs av frågor om rättigheter och skyldigheter när det gäller människor som tigger på deras mark. Marie Öhrström, jurist på Fastighetsägarna Stockholm berättar att både hyresgäster och allmänheten ofta vänder sig till fastighetsägare med krav på att hantera tiggeri, olovliga boplatser och nedskräpning i och omkring fastigheterna.

– Det vi framförallt hör från medlemmar är osäkerheten om vart man vänder sig för att få hjälp med dessa frågor. Här finns en stor osäkerhet bland fastighetsägare och bostadsrättsföreningar men även hos myndighetspersonal. Ingen verkar idag veta riktigt vem som ansvarar för vad, säger Marie Öhrström.

Hon hoppas att regeringens utredning framför allt kommer att utmynna i en tydligare lagstiftning.

– Nuvarande regler om avhysning tar inte sikte på den situation vi tyvärr idag bevittnar. Idag måste till exempel den som ansöker om avhysning som regel identifiera samtliga som berörs av begäran genom att ange person- eller passnummer.  Något som i praktiken blir omöjligt för en markägare där en större grupp individer utan lov bosatt sig.

– Idag riskerar fastighetsägaren som söker stöd och hjälp hamna i ett Moment 22 där de olika myndigheterna slussar frågan emellan sig. Medan fastighetsägaren riskerar vitesförelägganden på grund av brott mot miljöbalken samt omfattande saneringskostnader för att städa upp tomten. Det är orimligt.

Fakta – riktlinjer kring tiggeri och olovliga bosättningar

Fastighetsägarna har tagit fram ett faktablad som förklarar befintligt regelverk och fastighetsägarens respektive myndigheternas roll. Läs faktabladet här.
En film om vart man som fastighetsägare vänder sig för att få hjälp kan du se här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]