[ Annons ]

Dosa för kontroll av radonhalt.
Publicerat 26 april, 2016

Avgörande i HD – hög radonhalt ger lägre hyra

En ny dom från Högsta domstolen slår fast att hög radonhalt ger rätt till nedsättning av hyran. Ett viktigt klargörande menar Mikael Gulliksson, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige.

Fallet gäller en hyreslägenhet där radonhalten översteg riktvärdet på 200 becquerel per kubikmeter luft. Hyresgästen begärde nedsättning av hyran för tiden från 2004, alltså den tidpunkt då det nya riktvärdet började gälla.

[ Annons ]

Tingsrätten gav honom rätt. Hovrätten ändrade dock domen och menade att det inte räckte att ett riktvärde för radon hade överstigits för hyresnedsättning.

Högsta domstolen ändrar nu den domen till hyresgästens favör.

Högsta domstolen resonerar att även om det är klarlagt att cancerrisken ökar med högre radonhalt går det inte att bevisa att hälsoriskerna vid en radonhalt som överstiger Socialstyrelsens riktvärde är så allvarliga att det finns en rätt till hyresnedsättning.

Däremot medför det ett så pass allvarligt och befogat obehag för den boende att det ger rätt till hyresnedsättning.

– Det är ett principiellt viktigt att frågan klarlagts. Fallet sätter fokus på radonfrågan och gör det ännu viktigare att fastighetsägare vidtar åtgärder med anledning av höga radonhalter i fastigheterna, säger Mikael Gulliksson.

Enligt domslutet ska hyran sättas ned från den den tidpunkt då hyresgästen begärde nedsättning. Detta i överensstämmelse med en sedan gammalt gällande princip som det enligt Högsta domstolen inte finns anledning att ändra på. Högsta domstolen menar att det enbart ska göras undantag från den principen om det gå att visa att  hyresvärden varit mycket vårdslös.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]