Foto:Shutterstock
Publicerat 12 februari, 2020

Avgörande dom om restid

En målares restid mellan hemmet och den första respektive sista kunden ska inte betraktas som arbetstid. Det har nu Arbetsdomstolen slagit fast.

Idag meddelade Arbetsdomstolen dom i det så kallade Tyco-målet. Frågan har handlat om målares restid mellan bostad och arbetsplats ska betraktas som arbetstid, detta med bakgrund i en dom från EU-domstolen. Det spanska säkerhetsföretaget Tyco lade ner sina regionkontor och de anställda fick i stället utgå från sitt hem vid kundbesöken. Det innebar i vissa fall upp till tre timmars restid, där det hände att kom med nya direktiv och ställde in möten.

[ Annons ]

EU-domstolen kom fram till att larminstallatörernas restid skulle betraktas som arbetstid. Svenska Målareförbundet stämde ett svenskt företag då de ansåg att även målarnas restid, mot bakgrund av domen, ska vara arbetstid.

Men Arbetsdomstolen går nu alltså på Måleriföretagens linje och ogillar Svenska Målareförbundets talan. Arbetsdomstolen anser inte att målarna haft anmärkningsvärt långa resor till första och sista arbetsställe.

Därmed har begreppet arbetstid inte fått en ny innebörd.

–  Rättens dom är välkommen! Parterna har under en mycket lång tid, fram till Tyco-domen, haft en samsyn om att den omtvistade restiden inte är arbetstid och det hade varit beklagligt om begreppet arbetstid helt plötsligt skulle ha fått en ny innebörd. Med domen kan vi konstatera att arbetstidslagen och kollektivavtalet alltjämt har den innebörd som parterna tidigare varit överens om, i de aktuella delarna, säger Camilla Hedström, förhandlingschef Måleriföretagen i Sverige.

Utslaget i Arbetsdomstolen kan få betydelse även för andra branscher, inte minst fastighetsbranschen.

– Domen är välkommen och klargörande för samtliga kollektivavtal inom hantverksyrken, säger Charlotta Stenson, förhandlingschef i fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]