Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 27 september, 2018

Även den mest jämställde kan bli bättre

Branschen må ha kommit långt när det kommer till jämställdhet, men det finns fortfarande mer att göra, menar Fastigos vd Mona Finnström.

Den senaste Allbright-rapporten som kom 2017 visar att branschen är den mest jämställda bland börsbolagen på Nasdaq OMX. Det är något vi ska vara stolta över. Samtidigt ser vi att det fortfarande finns en rad utmaningar som företagen och branschen som helhet måste arbeta med.

[ Annons ]

Vi behöver bli bättre på att locka yngre till branschen. Men också bli bättre på att locka kvinnor och personer som kommer från andra länder. Vi behöver också bli mer jämställda inom det traditionella lo-kollektivet. Det handlar om att förstå vad som är viktigt för respektive målgrupp och att inse att detta är ett långsiktigt arbete utan någon snabb lösning.

Fastighetsbranschen skriker efter ny kompetens och vi vet att det kommer att behövas 15 000 nya medarbetare fram tills 2027. För att nå det målet krävs det inte bara rekryteringsinsatser utan även ett stort fokus på arbetsmiljön, attityder och värderingar.

Enligt en färsk enkät som Fastigo har genomfört bland fastighetsbolagen är en av fyra vd:ar kvinnor. En tredjedel av styrelseledamöterna är kvinnor och när det gäller styrelseordförandeposten hamnar siffran på knappt var fjärde. Dessa siffror innefattar inte enbart börsbolag utan även andra företag inom branschen.

Glädjande nog ser vi att fler och fler fastighetsbolag jobbar aktivt med jämställdhetsfrågorna. Det är en viktig del i att skapa en inkluderande arbetsplats där alla trivs och dessutom är det en konkurrensfördel.

Fastigos jämställdhetsenkät visar att trenden fortsätter att gå åt rätt håll. Bland respondenterna som uppger att deras fastighetsbolag har chefer under vd-nivå framgår det att över 40 procent är kvinnor. Även i ledningsgrupperna är siffran fler än fyra av tio. Det här är bra siffror som bådar gott inför framtiden. Samtidigt behöver vi lägga ribban ännu högre.

Kompetensförsörjningen är en ödesfråga för fastighetsbranschen och om vi ska lyckas med att locka till oss tillräckligt många nya medarbetare och tillräckligt med ny kompetens måste vi förmå att attrahera bredare grupper av samhället. Når vi dit kommer det att gynna såväl enskilda företag som branschen som helhet.

Mona Finnström
vd, Fastigo

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]