Att vara stor och känd innebär också att vara attraktiv. Det visar inte minst en rekryteringsbarometer som i år rankade Vasakronan som den mest åtråvärda arbetsgivaren i fastighetsbranschen. Men även som mindre aktör kan man stärka sitt varumärke.
Publicerat 20 september, 2013

Attrahera unga är modellen

Att vara stor och känd innebär också att vara attraktiv. Det visar inte minst en rekryteringsbarometer som i år rankade Vasakronan som den mest åtråvärda arbetsgivaren i fastighetsbranschen. Men även som mindre aktör kan man stärka sitt varumärke.

– Vi jobbar strukturerat med till exempel vilka skolor vi ska vara på och vad vi vill göra där – både på universitet och yrkeshögskolor. Det kan handla om att vi åker ut och föreläser eller att vi bjuder in till besök hos oss. I första hand är det fastighetsrelaterade utbildningar vi vänder oss till, till exempel utbildningarna på de tekniska högskolorna. När det gäller ekonomisk förvaltning söker sig ekonomer ofta självmant till oss, säger Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan.

[ Annons ]

På Vasakronan får man in många spontanansökningar och det är ett stort tryck på de praktikplatser som finns.

– Fler och fler söker till tjänsterna som vi annonserar ut, och vi har halverat vår personalomsättning på tre år – det betyder att man vill stanna kvar här, säger Cecilia Söderström. På Vasakronan är nu medelåldern hos personalen 44 år, så de nära förestående stora pensionsavgångarna som många fruktar, kommer inte att drabba Vasakronan än på ett tag.

– Våra fastigheter blir allt mer komplexa och i kombination med ökade krav på energioptimering ökar kompetenskraven. Vi kommer behöva tillföra ny kompetens i framtiden men i vilket tempo det behöver ske är svårt att förutse, säger Cecilia Söderström.

Även Kungsleden har utmärkt sig som ett bolag med stark attraktionskraft och som en av Sveriges bästa arbetsplatser.

– En av våra strategier var att använda våra medarbetare som ambassadörer. Med filmer på medarbetare, intervjuer på webben, story telling som involverade alla medarbetare och lyfte fram våra medarbetare, säger Cecilia Gannedahl, före detta personalchef på Kungsleden, nu vd på PR-byrån Springtime.

På Kungsleden mäter man medarbetarengagemang varje år för att få reda på vad det är som driver motivation, varför man vill jobba på bolaget med mera. Och resultatet är ibland inte riktigt vad man förväntar sig.

– Det anställda lyfter fram som viktigast är bra chefer, tydliga värderingar, kommu-nikation och transparens och kompetensutveckling. Lön, förmåner och trevliga konferenser hamnar långt ner, säger Cecilia Gannedahl.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]