[ Annons ]

Sverige kan få hundratusentals nya, små hyresvärdar när bostadshus på upp till 25 kvadrat blir tillåtna i juli. Det förutspår Villaägarnas Riksförbund som undersökt intresset för Attestugan bland svenska småhusägare.
Publicerat 6 februari, 2014

Attefallshus blir verklighet i sommar

Sverige kan få hundratusentals nya, små hyresvärdar när bostadshus på upp till 25 kvadrat blir tillåtna i juli. Det förutspår Villaägarnas Riksförbund som undersökt intresset för Attestugan bland svenska småhusägare.

På torsdagen lämnade regeringen över sitt förslag till Lagrådet om bygglovsfria komplementsbyggnader på upp till 25 kvadratmeter. Byggnaderna har blivit kända som både Attehus, Attestuga och Attefallshus, efter bostadsminister Stefan Attefall (KD). Villaägarnas riksförbund gick samtidigt ut med en undersökning av intresset för Attefallshus bland svenska villaägare. Organisationen förutspår att den nya lagändringen på sikt kan skapa 150 000-200 000 nya bostadstillfällen.

[ Annons ]

– Generösare regler för bostadsbyggande är inte det enda svaret på Sveriges bostadskris, men ett väldigt bra steg på vägen, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarna och fortsätter,

– Det är inte bara småhusägare som vinner på den här reformen. Även ungdomars möjligheter att hitta en bostad där man får arbete ökar när antalet bostadstillfällen ökar.

Enligt undersökningen är 90,3 procent av småhusägarna positiva till att öka storleken på komplementsbyggnader från dagens max 15 tillåtna kvadratmeter till 25. Huruvida de svarande själva skulle vara villiga att uppföra Attefallshus för att upplåta till hyresgäster framgår däremot inte av Villaägarnas undersökning.

– Det här är en viktig reform för mängder av villa- och sommarstugeägare, och något som de kommer att få nytta av redan nu till sommaren. Förslagen innebär väsentliga lättnader för den enskilde att kunna uppföra ett till litet hus på tomten, bygga ut sitt hus eller inreda en till bostad, till exempel till ett tonårsbarn, utan att behöva söka bygglov, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Regeringens förslag till Lagrådet innefattar också möjligheten att utan bygglov bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter, bygga till två takkupor eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Lagändringen väntas träda i kraft den 2 juli i år.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]