Att bostadsminister Stefan Attefall fick med sig den rosa tröjan från gårdagskvällens seminarium ”Vem tar ledatröjan i arbetet för hållbart byggande – näringslivet eller politikerna?” får väl ses som ett tröstpris. Publiken röst föll enhetligt på Monica von Schmalansee, vd White Arkitekter, som här fick representera hela näringslivet.
Publicerat 5 juli, 2012

Attefall fick ledartröjan

Att bostadsminister Stefan Attefall fick med sig den rosa tröjan från gårdagskvällens seminarium ”Vem tar ledatröjan i arbetet för hållbart byggande – näringslivet eller politikerna?” får väl ses som ett tröstpris. Publiken röst föll enhetligt på Monica von Schmalansee, vd White Arkitekter, som här fick representera hela näringslivet.

Bengt Wånggren, vd Sweden Green Building Council, lånade en annan cykelterm. Han ville att staten ska ta sitt ansvar och växeldra när det gäller ambitionen att energieffektivisera.

[ Annons ]

– Staten har miljöcertifierat ett par av sina byggnader. Men det står i bjärt kontrast till exempelvis Vasakronan som ska certifiera 30 procent av sina byggnader bara i år. Där är ledartröjan idag. Men precis som att staten har en miljöbilspolicy, varför kan inte staten ta ett policybeslut att miljöcertifiera sina byggnader? sa Bengt Wångren.

Stefan Attefall försäkrade att frågan ligger på agendan, men att det kanske är lite mer problematiskt när det gäller statens byggnader som kan ha kulturhistoriska värden och andra faktorer som försvårar.

Han fortsatte med ett mer allmänt resonemang om statens ambitioner kring energieffektivisering av byggnadsbeståndet, där man fått en del kritik för att inte formulera tillräckligt tuffa krav.

– Man måste komma ihåg att det bara är sju till åtta procent av fastighetssektorns energiförbrukning som är klimatpåverkande utsläpp. Vi ska kanske inte jaga den sista kilowattimmen fjärrvärme, utan de fossilbaserade bränslena. Det gäller att använda pengarna där vi får ut störst nytta, är det bostadssektorn eller kanske transportsektorn, sa Stefan Attefall.

Att det skulle bli aktuellt att skärpa kraven på energieffektivisering var tydligt att det inte är aktuellt.

– Höjer vi golvet alltför snabbt riskerar vi att slå ut ett antal byggare, och man driver kostnader som inte går att få igen i form av lägre energiförbrukning.

Däremot öppnade han för att finna en lösning på ett problem som HSBs miljöchef Mia Torpe betecknade som gigantiskt.

– Det finns ett stort underhållsbehov i miljonprogrammen, och samtidigt borde man göra energieffektiviseringar. Viljan finns, kunskapen finns och vi vet att vi borde och måste. Men finansieringsfrågan är inte löst. Våra bostadsrättsföreningar går från bank till bank och får inte låna pengar trots att det är goda kalkyler.

– Det är ett relativt nytt problem som dykt upp på grund av oron på finansmarknaden. Vi måste ta den diskussionen med bankerna och fundera på om vi ska jobba med eventuella kreditgarantier.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]