Hyresgästföreningens hyreskommission. Från vänster: Martin Grander, doktorand Malmö Högskola, Erika P Björkdahl, docent civilrätt Uppsala universitet, Stefan Attefall, fd bostadsminister (KD), ordförande i kommissionen, Nina Lundström, riksdagsledamot (L), Sven Renström, vd Olov Lindgren, Adam Cocozza, vd Botrygg och sittandes på stolen Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen. Foto: Rickard L Eriksson
Publicerat 14 december, 2017

Attefall: ”Ambitionen är att komma bort från skyttegravskriget”

En oberoende hyreskommission ska på Hyresgästföreningens uppdrag se över hyressättningen och hyresrätten som boendeform. Den tidigare bostadsministern Stefan Attefall, som leder arbetet, hoppas kunna komma bort från de låsta positioner som nu råder.

I ett inlägg på DN Debatt skriver Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder och förhandlingschefen Erik Elmgren: ”Hyresgästföreningen tror på modellen med förhandlade hyror men inser samtidigt att systemet är i behov av utveckling. Därför tar vi nu initiativet till att se över hyressättningen och hyresrätten.”

[ Annons ]

Därför har Hyresgästföreningen satt samman en oberoende Hyreskommission med en bred sammansättning. Arbetet ska ledas av den tidigare bostadsministern Stefan Attefall. Med sig har han företrädare från forskning, juridik, kommunal och privat fastighetsförvaltning.

I debattinlägget formuleras kommissionens ramar: ”Hyreskommissionen första uppdrag är därför att analysera hur modellen med förhandlade hyror fungerar i praktiken. Utifrån analysen ska kommissionen lägga fram förslag på hur modellen med förhandlade hyror kan utvecklas. Förslagen kan omfatta såväl de årliga hyresförhandlingarna, tvistlösning, de lokala hyressättningsmodellerna och hyressättning i samband med exempelvis nyproduktion och ombyggnad samt prissättning av tillval eller frånval.”

Stefan Attefalls tolkning är att gruppen i princip är fria att komma med vilka förslag man vill.

­­– Men ramarna är att fokusera på hur förhandlingsmodell och bruksvärdesystem, alltså den tradition vi har i Sverige, kan utvecklas och förbättras. Jag ser det som en ambition att komma bort från det skyttegravskrig som råder mellan dem som menar att dit inte går att röra någonting alls och de som vill kasta allt överbord och skapa ett helt nytt system. Detta är ett pragmatiskt försök att försöka utveckla det som finns idag till något ännu bättre, säger Stefan Attefall.

Det är en pragmatisk hållning som delas av ledamoten Sven Renström, vd Olov Lindgren.

– I grunden tycker jag att man ska ha en friare hyressättning. Men vi har haft någon form av reglering under väldigt lång tid, och det har ju också gått. Så för att undvika låsningar väljer jag att inte fokusera på det nu.

Sven Renström konstatarer att statistiken över allt färre hyresrätter talar sitt tydliga språk. I den situationen menar han att det är viktigt att kunna diskutera frågan ur flera olika perspektiv.

– Jag kommer främst att argumentera för vikten av att värna hyresrättens fortbestånd och varför det inte är tillräckligt populärt för fastighetsägare att äga hyresrätter. Då är hyressättning en fråga, hyresförhandlingsfrågor en annan sak och kvalitet i förvaltning ytterligare en sak, säger Sven Renström.

Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk (som ej ingår i kommissionen) ger uttryck för en något mer skeptisk hållning. På Twitter skriver han: ”När en samling pro-businessaktörer får utreda allt annat än det kollektiva förhandlingssystemet kallas det partiskt och inte oberoende”.

Som vd för allmännyttiga Botkyrkabyggen är det tänkt att Chris Österlund ska bidra med allmännyttans perspektiv.

– För ett allmännyttigt bolag som Botkyrkabyggen är det viktigt med både en god och hållbar ekonomi och nöjda hyresgäster som trivs och känner trygghet i sitt boende. Insikten att allmännyttan ska vara till för alla är något jag tar med mig i kommissionens arbete, säger Chris Österlund. Jag ser även fram emot att vara med och utveckla och förädla. Mycket kan – och ska – bli bättre. Vi har i grunden ett genomarbetat tänk med frihet för parterna att förhandla sig fram till lösningar i Sverige och det ska vi värna om.

Hyresgästföreningens Erik Elmgren lovar att alla intressenters behov ska balanseras och tillgodoses.

– Vi är övertygade om att det kommer kunna ske i Hyreskommissionen vars ledamöter har bred kompetens inom forskning, juridik, kommunal och privat fastighetsförvaltning, samt såväl kommunal som nationell politik, säger Erik Elmgren.

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, ser det som lovvärt att man ifrån Hyresgästföreningens sida nu erkänner att hyresförhandlingssystemet behöver utvecklas och dessutom väljer att adressera frågan.

– Sedan är min vanliga invändning att scoopet är för smalt – frågorna kring en fungerande hyresmarknad kräver att flera frågor hanteras samtidigt. Min förhoppning är, detta till trots, att resultatet blir att vi får ett bättre fungerande hyresförhandlingssystem, säger Reinhold Lennebo.

Hyreskommissionen leds av Stefan Attefall (KD) som ordförande och består därutöver av Chris Österlund, Adam Cocozza, vd Botrygg, Erika P Björkdahl, docent civilrätt Uppsala universitet, Martin Grander, doktorand Malmö högskola, Nina Lundström, riksdagsledamot (L), Sven Renström, vd Olov Lindgren. Arbetet i kommissionen pågår fram till juni 2018 då man ska avlägga rapport.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]