Markanvisningstävlingen för etapp 2 är avgjord. Av de 49 tävlingsbidragen har Uppsala kommun valt ut åtta aktörer som tillsammans ska bygga närmare 500 bostäder i Östra Sala backe.
Publicerat 14 oktober, 2014

Åtta aktörer har valts ut för Östra Sala backe

Markanvisningstävlingen för etapp 2 är avgjord. Av de 49 tävlingsbidragen har Uppsala kommun valt ut åtta aktörer som tillsammans ska bygga närmare 500 bostäder i Östra Sala backe.

Totalt fick kommunen in 49 tävlingsbidrag från 25 aktörer i markanvisningstävlingen för Östra Sala backes andra etapp. Nu har åtta aktörer valts ut och fem av dem är nya på Uppsalamarknaden.

[ Annons ]

Aktörerna måste ta hänsyn till kriterier om både social och ekologisk hållbarhet.
– Med etapp två tydliggörs Östra Sala backes hållbara profil – en stadsdel med blandade upplåtelseformer, massor av odlingsmöjligheter och kvalitativa gemensamma ytor. Hållbarhetscertifiering och solceller blir så gott som standard, flera av husen blir nollenergihus och gestaltningen är mycket variationsrik, säger Sabina Edelman, projektledare för mark- och exploatering på Uppsala kommun.

De fem utvalda är:

•    Svenska Andelshus
•    EEK Development
•    Magnolia Bostad
•    Midroc Property Development
•    Småa
•    Veidekke Bostad
•    Botrygg
•    JR Kvartersfastigheter

Under hösten ska Uppsala kommun och de åtta utvalda sätta former för samverkan, fördela mark och fördjupa studier kring hur området ska gestaltas. Även detaljplanearbetet startar under hösten och pågår under 2015. Byggstart planeras till 2016-2017.

På grund av brist på kvalificerade förslag kommer två områden inom etappen att anvisas till kommunens intentionsavtalade byggherrar. Därefter följer markanvisning för delar av Årsta centrum och ett parkeringsgarage.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]