[ Annons ]

Det är oklart hur länge den positiva utvecklingen i bostadsbyggandet kan hålla i sig. En avmattning förutspås redan nästa år.
Publicerat 30 mars, 2016

Åtta av tio kommunpolitiker vill öka byggtakten

78 procent av de svenska kommunpolitikerna tycker att byggtakten i deras kommun är för låg. Och nästan hälften vill att deras kommun ska arbeta mer med att skapa nya bostäder inom det befintliga beståndet. Det visar en undersökning från Fastigo.

– Att det råder bostadsbrist i stora delar av landet står bortom allt tvivel, samtidigt som vi har en stor inflyttning till Sverige. Vi måste tänka innovativt kring hur vi snabbt kan få fram bra bostäder till fler människor. Vår undersökning visar att det finns en stark vilja bland kommunpolitiker att anta utmaningen, säger Mona Finnström, vd på Fastigo, i ett pressmeddelande.

[ Annons ]

Av undersökningen framgår att två av tio kommunpolitiker, 19 procent, anser att byggtakten kan ligga kvar på den nuvarande nivån. En procent anser att byggtakten kan minska.

Nästan hälften, 48 procent, anser att deras kommun i högre utsträckning än i dag ska arbeta med att skapa nya bostäder inom det befintliga beståndet, exempelvis genom att omvandla tomma lokaler och cykelrum till bostäder.

– Redan i dag har både bygg- och fastighetsbranschen brist på arbetskraft med rätt kompetens. Vi måste nu samarbeta ännu mer mellan politiker, näringsliv och utbildningsväsende för att hitta sätt att möta den efterfrågade byggtakten, så som fler snabbspår för nyanlända och utbildningar kopplade till arbetsmarknadens behov, säger Mona Finnström.

En tredjedel av de tillfrågade kommunpolitikerna, 31 procent, anser att den viktigaste aspekten vid nybyggnation är att bygga energisnåla hus. En lika stor andel vill främst prioritera låga byggkostnader.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mellan den 23 februari–8 mars 2016 och besvarades av 4 237 kommunpolitiker i hela Sverige. Undersökningen skickades till 15 708 respondenter, vilket ger en svarsfrekvens på 29 procent.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]