Publicerat 17 oktober, 2016

Att sänka standarden kan stjälpa hyresrätten

Vem avgör vilka renoveringar som ska få genomföras i en hyresfastighet? För Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige, är svaret självklart: ”Det är alltid den som har ansvar som ska ha det avgörande inflytandet”, skriver Lennebo.

Samtidigt som den välbehövliga upprustningen av många miljonprogramsområden nu kommit igång på allvar sitter riksdagsledamoten och utredaren Agneta Börjesson (MP) och filar på förslagen i utredningen om stärkt hyresgästinflytande vid renoveringar, som presenteras under våren 2017. Det är en utredning som kommer att få oerhört stor betydelse för hyresrättens framtida utveckling och attraktivitet.

[ Annons ]

För i takt med att antalet renoveringar ökar höjs också allt oftare krav på att hyresgästerna – eller snarare Hyresgästföreningen – ska ges större inflytande och kunna stoppa renoveringar i en fastighet.

Att modernisera och lyfta standarden är nödvändigt för att bostäderna ska kunna förbli attraktiva och att hyresrätten inte ska halka efter andra upplåtelseformer. Ombyggnationerna som genomförs är ofta efterfrågade av de boende sedan länge och när det uppstår konflikter handlar det sällan om att de boende vill ha en lägre standard, utan om  att någon eller några hyresgäster motsätter sig den höjning av hyresnivån som projekten ofrånkomligen medför.

Dagens regelverk ger intryck av att det är möjligt att slippa en högre hyra genom att som hyresgäst säga nej till en renovering. Så är inte fallet. Vad hyresnämnden prövar är om hyresvärdens föreslagna renoveringsåtgärder är skäliga, inte hyresnivåerna. De senare förhandlas som vanligt mellan fastighetsägaren och Hyresgästföreningen. Den viktiga principiella frågan här är vem som ska kunna besluta om vilka renoveringar som ska få genomföras. Om det är dagens hyresgäster som ska få avgöra standarden för kommande boende eller om det är ett beslut som fastighetsägaren ska fatta baserat på en långsiktig förvaltningsstrategi.

Ett effektivare sätt att stärka segregationen och stjälpa hyresrätten som boendeform är svårt att tänka sig

Införs möjligheten för befintliga hyresgäster att kunna stoppa välbehövliga renoveringar kommer det på sikt innebära att hyresrätten halkar efter övriga boendeformer med en sjunkande boendestandard som lockar allt färre. Det kommer leda till uteblivna investeringar i hyreslägenheter och fler ombildningar till bostadsrätter i områden som uppfattas som attraktiva. En trend som vi redan sett i Stockholms innerstad där hyresrätten succesivt minskat från 80 till cirka 35 procent av bostadsmarknaden. Ett effektivare sätt att stärka segregationen och stjälpa hyresrätten som boendeform är svårt att tänka sig.

När nu utredaren Agneta Börjesson lägger sista handen vid frågan om vem som ska fälla det slutgiltiga avgörandet över vilka renoveringar som ska få genomföras i en hyresfastighet och till viken kostnad är det en av flera ödesfrågor för hyres-rättens framtid.

Reinhold x 3

Symbolpolitik
Regeringens investeringsstöd hade branschen klarat sig utan.

Ledarskap
Boverket ska få ny generaldirektör. Låt oss hoppas att ledarskap och sakkunskap väger tyngre än politiska meriter!

+14
Nu fortfarande +14 grader när jag tar mitt morgondopp! Kan nog hålla på ett tag till..

För mig som företrädare för de fastighetsägare som vill kunna erbjuda sina hyresgäster ett attraktivt boende både idag och imorgon är svaret kristallklart. Det är alltid den som har ansvaret som ska ha det avgörande inflytandet över vilka åtgärder som ska genomföras. Men det står naturligtvis inte i motsatsställning till att man som fastighetsägare har en kontinuerlig dialog med sina hyresgäster för att försöka tillgodose sina kunders behov och önskemål. Det är en viktig del i allt företagande och även i fastighetsbranschen. Att låta befintliga hyresgäster få det slutgiltiga avgörandet är däremot fel väg att gå om hyresrätten även i framtiden ska kunna utvecklas för att svara mot kommande hyresgästers behov.

Reinhold Lennebo

vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]