[ Annons ]

Publicerat 5 maj, 2014

Att bidra till utveckling är att ta ansvar för framtiden

Jobbet tog mig till Skåne häromveckan. En region med både framtidstro och stora ambitioner, något som också speglas i de frågor vi jobbar med. Det finns tre händelser från denna Skåneresa som jag gärna delar med mig av, inte minst för att jag bedömer att de är viktiga för fastighetsbranschens sätt att samverka med samhället […]

Jobbet tog mig till Skåne häromveckan. En region med både framtidstro och stora ambitioner, något som också speglas i de frågor vi jobbar med. Det finns tre händelser från denna Skåneresa som jag gärna delar med mig av, inte minst för att jag bedömer att de är viktiga för fastighetsbranschens sätt att samverka med samhället i övrigt.

[ Annons ]

Först fick jag förmånen att besöka ett nystartat så kallat BID (Business Improvement District), Seved i Södra Sofielund i Malmö. Här fanns en problematik som var djupgående med bland annat ostädade fastigheter, dåligt underhåll, kök och tvättstugor i dåligt skick och en social oro som fått Janne Josefsson och Uppdrag granskning att vika ett helt program åt området. Det fanns helt enkelt en nedåtgående spiral som gjorde Sofielund till ett område med förfall och växande kriminalitet.

Problematiken var allvarlig, men den togs tag i. Fastighetsägarna Syd bidrog i arbetet och lanserade idén om att skapa ett BID, där kommunen och fastighetsägarna gemensamt tog ansvar för åtgärder. Hyresgästföreningen involverades tidigt, liksom miljöförvaltningen och räddningstjänsten.

I dag är Sofielund ett område som förvisso inte är fritt från problem, men nu ser man att utvecklingen har vänt. Hela området är på väg att rustas upp och det jag får se på plats är ett område där de flesta fastighetsägarna har tagit frågan på allvar. Inte minst visar det hur viktiga fastighetsägare är när man behöver vända en negativ stads-utveckling. Och det behöver alltså inte handla om New York, som är förebild för många BIDs, utan även centrala delar av Malmö eller i stora miljonprogram i nordvästra Stockholm.

Inte minst visar det hur viktiga fastighetsägare är när man behöver vända en negativ stadsutveckling.

Modellen känns trovärdig och för egen del tror jag att vi kan göra mycket mer av detta. Det är därtill uttryck för det sociala ansvarstagande som många av våra medlemmar vill bidra med, men inte alltid vet hur de ska kanalisera.

Mitt andra exempel kommer från den fantastiska utveckling som sker i Västra Hamnen i Malmö. Högskolan, SVT och moderna tjänsteföretag har ersatt den gamla industrimiljön och det är ett område som växlar upp ordentligt. Här byggs kontor, lokaler och även bostäder i en takt och på ett sätt som tydligt tar ansvar för stadsutvecklingen i Malmö. Visst är det många aktörer inblandade, men det är tydligt att det nära samarbetet mellan fastighetsföretag, övrigt näringsliv, politik och förvaltning utgör en synnerligen värdefull framgångsfaktor även här. Och lite typiskt är att man gör det genom att våga ta ut svängarna lite grand, vilket gör att till exempel Malmö Live verkar bli en riktigt spännande skapelse.

Som en sista notering från Skåne kommer skälet till att resan blev till över huvud taget. Under rubriken ”Bygga nytt i liten håla – aldrig, eller?” skulle jag tala om varför vi behöver fler hyreslägenheter på ett nationellt seminarium i Sjöbo.

Ja, det byggs inte så många sådana just där, men det finns en ambitiös kommunledning som gärna vill ge Sjöbo ett bättre rykte. Därför ordnar man nu för tredje året i rad seminarium på teman som kan locka folk från olika delar av landet. Det kom nästan 100 personer för att fördjupa sig i frågan om hyresrätter på små orter.

Det är aldrig svårt att argumentera för hyreslägenhetens betydelse för samhälls-utvecklingen och för människors möjligheter att förvekliga sina drömmar. Inte heller i Sjöbo. Seminariet fick frågan belyst från olika vinklar: politik, regelverk, finansiering och mycket annat. Men det bestående intrycket från Sjöbo var att det finns så starka ambitioner att göra något bra av utvecklingen för sin stad eller ort. Det är verkligen ett sätt att ta ansvar för hur framtiden formas.

Reinhold listar:

  • Inför valet i september arbetar vi lika mycket med företrädare för de olika regeringsalternativen. Vi företräder våra medlemmars intressen oavsett regeringsfärg.     
  • Fler fastighetsägare engagerar sig i lokal stadsutveckling. Bra!
  • Det fina vårvädret är mycket uppskattat. Man ser många glada miner runt omkring sig och det ger ny energi! 

 

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]