Publicerat 7 juli, 2021

Atrium Ljungbergs vd ser ökad aktivitet inom kontorssegmentet och fortsatt stark bostadsrättsmarknad

Fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs vd Annica Ånäs uppgav under rapportpresentationen att kontorssegmentet visat på ökat aktivitet, medan bostadssegmentet är fortsatt starkt.

Atrium Ljungberg redovisade ett ökat förvaltningsresultat i andra kvartalet, som stärktes av att bolaget gjorde sin första vinsthemtagning från sitt stora projekt i Sickla.

Ånäs kommenterar att aktiviteten ökat inom kontorssegmentet vilket lett en upprevidering i fastighetsvärden inom segmentet. Detta för att spegla ökade kassaflöden och högre projektvinster.

Vidare uppges marknaden för bostadsrätter vara fortsatt stark i Sveriges stora städer, där Atrium Ljungberg nu nästan sålt alla sina lägenheter i sitt projekt i Sickla.

Hon tar även upp retail-marknaden, där det positiva framförallt är att försäljningen och aktiviteten ökat i de tre stora shoppingcenter som Atrium Ljungberg är fastighetsägare till.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]