Publicerat 16 april, 2021

Atrium Ljungbergs förvaltningsresultat var högre än väntat under första kvartalet

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat som var högre än väntat under första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 572 miljoner kronor (648), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 574.

Driftnettot uppgick till 377 miljoner kronor (435). Minskningen förklaras främst av försäljningen av Farsta Centrum. För jämförbart bestånd har driftöverskottet, exklusive coronarabatter, från fastighetsförvaltningen minskat med 2,7 procent.

Tillfälliga coronarabatter uppgick netto till 4 miljoner kronor (-).

Förvaltningsresultatet uppgick till 311 miljoner kronor (311), att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 300.

Resultatet efter skatt blev 552 miljoner kronor (-1 134).

Resultat per aktie hamnade på 4,34 kronor (-8,74).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 215,80 kronor (202).

Atrium Ljungberg, MkrQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020
Hyresintäkter572574-0,3%648
Driftöverskott377435
Förvaltningsresultat3113003,7%311
Nettoresultat552-1 134
Resultat per aktie, kronor4,34-8,74
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor215,80202
Konsensusdata från Factset

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]