Foto: Erik Lefvander
Publicerat 15 april, 2020

Atrium Ljungbergs försäljning av Farsta centrum godkänd

Atrium Ljungberg offentliggjorde försäljningen av Farsta Centrum i Stockholm i mars. Nu meddelar Konkurrensverket att de godkänner försäljningen.

Köparen är Stadsrum Fastigheter, som tillträder den första juni 2020. Totalt rör det sig om drygt 100 000 kvadratmeter uthyrbar area, med ett hyresvärde på 310 miljoner kronor.

Försäljningen sker genom avyttring av bolag och köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om nära fyra miljarder kronor, före avdrag för uppskjuten skatt. Affären ger ett positivt resultat efter skatt med cirka 240 miljoner kronor i Atrium Ljungbergs koncern, varav 75 miljoner kronor avser realiserad värdeförändring fastighet, 225 miljoner kronor avser uppskjuten skatt och 60 miljoner kronor avser nedskrivning av goodwill. Resultatet kommer att redovisas i bokslutet för det andra kvartalet.

[ Annons ]

Fakta om Farsta Centrum

Farsta Centrum är ett av den första ABC-samhällena i Sverige, en plats där Arbete, Bostäder och Centrum fanns samlade på ett och samma ställe. Centrumet har en stark förankring i Söderort sedan närmare 60 år tillbaka och har cirka 17 miljoner besökare årligen. Fastighetsbeståndet innefattar tomträtterna Storö 2, Storö 15, Storö 21, Storö 23 samt fastigheten Storö 24.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]