Publicerat 7 juli, 2021

Atrium Ljungberg ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet – fortsatt stark bostadsmarknad

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett ökat förvaltningsresultat i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Hyresintäkterna uppgick till 565 miljoner kronor (579), en minskning med 2,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 484 miljoner kronor (377).

Förvaltningsresultatet uppgick till 372 miljoner kronor (256).

Resultatet före skatt var 1 364 miljoner kronor (466). Varav 964 miljoner kronor är orealiserad värdeförändring av fastigheter, 43 miljoner är orealiserad värdeförändring i derivat och -15 miljoner är realiserad värdeförändring av fastigheter.

Resultatet efter skatt blev 1 138 miljoner kronor (564), och per aktie 9,00 kronor (4,35).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 226,62 kronor (204,60).

"Bostadsmarknaden är fortfarande mycket stark på de elmarknader där vi verkar. Andra kvarteret på Nobelberget är i det närmaste slutsålt", uppger Atrium Ljungbergs vd Annica Ånäs i rapporten.

Hyresintäkterna minskade något i andra kvartalet då en hyresgäst utnyttjat sin option om att lämna drygt 4 000 kvadratmeter, vilket har en stor effekt på bolagets nettouthyrning. Återlämnandet av ytan innebär ett skadestånd som kommer erhållas i fjärde kvartalet.

Atrium Ljungberg, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter565579-2,4%
Driftöverskott48437728,4%
Förvaltningsresultat37225645,3%
Resultat före skatt1 364466192,7%
Nettoresultat1 138564101,8%
Resultat per aktie, kronor9,004,35106,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor226,62204,6010,8%

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]