Publicerat 2 februari, 2023

Atrium Ljungberg minskar nettoresultatet (uppdatering)

(Uppdateringen gäller vd-kommentarer)

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar minskande nettoresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 672 miljoner kronor (600), en ökning med 12,0 procent mot föregående år.

"Vi har en stark balansräkning, vilket är viktigt – inte minst i tider av fallande priser och lågkonjunktur. Belåningsgraden var vid utgången av året 42%, som efter genomförd fastighetsförsäljning under början av 2023 kommer att förbättras ytterligare", säger vd Annica Ånäs.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 0 miljoner kronor (-6). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -1 467 miljoner kronor (1 448). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -90 miljoner kronor (63).

Resultatet före skatt var -1 276 miljoner kronor (1 809).

Resultatet efter skatt blev -1 017 miljoner kronor (1 439).

Resultat per aktie hamnade på -8,05 kronor (11,38).

I utdelning föreslås 5,3 kronor per aktie (5,20). Den ska betalas ut vid två tillfällen om vardera 2,65 kronor per aktie.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 270,6 kronor (245,73).

Enligt Annica Ånäs har bolaget i nuläget inga planer på att sänka priserna på de lägenheterna man lagt ut till salu.

Kontorsmarknaden beskrivs som fortsatt stabil av Ånäs.

Atrium Ljungberg, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Hyresintäkter67260012,0%
Värdeförändringar fastigheter, realiserat0-6
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat-1 4671 448
Värdeförändringar derivat, totalt-9063
Resultat före skatt-1 2761 809
Nettoresultat-1 0171 439
Resultat per aktie, kronor-8,0511,38
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor270,6245,7310,1%
Utdelning per aktie, kronor5,35,201,9%

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]