Victoria Axberg, chef för Arbetsförmedlingens region Norra Mälardalen, Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg och Erik Pelling, kommunalråd Uppsala kommun
Publicerat 31 oktober, 2017

Atrium Ljungberg lanserar modell för ökad integration

Boende, praktik och en fadder i ett och samma paket. Med sitt nya välkomstprogram för nyanlända vill fastighetsbolaget Atrium Ljungberg bidra till ökad integration.

För att klara de stora integrationsutmaningarna som Sverige står inför menar fastighetsbolaget Atrium Ljungberg att det krävs privata alternativ. Därför lanseras nu Välkomstprogrammet – en pilotmodell för ökad integration i Uppsala.

[ Annons ]

Tanken är att personer som har fått uppehållstillstånd erbjuds boende i Atrium Ljungbergs nybyggda lägenheter i Gränbystaden. Dessutom får personen en praktikplats hos något av Atrium Ljungbergs vänföretag, vilket kan vara någon av bolagets lokalhyresgäster eller underleverantörer. I paketet ingår även en fadder samt utbildning i yrkessvenska och samhällsorientering.

Programmet löper under ett år med målet att deltagarna ska ha fått ett eget socialt nätverk, en anställning eller en påbörjad utbildning.

– Som många andra fastighetsägare fick vi frågan om att bidra med bostäder till nyanlända. Vi har stort fokus på hållbar stadsutveckling där integrationsfrågan en viktig del, så för oss var det självklart att bidra. Men vi vill göra mer än att bara upplåta bostäder. Boende räcker inte för att en individ ska få en bra start i samhället. Sysselsättning, ett socialt kontaktnät och att lära sig det svenska språket är också nödvändiga delar. I vårt välkomstprogram finns allt detta, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

Förhoppningen är att projektet också ska bidra till ett ökat intresse för fastighetsbranschen. Välkomstprogrammet lanseras nu i Uppsala, men Atrium Ljungbergs förhoppning är att kunna utvidga programmet till andra platser där bolaget är verksamt och har hyreslägenheter.

–  Uppsala har som många andra kommuner ett stort ansvar för att ta emot och integrera många nyanlända. För att lyckas behöver vi arbeta tillsammans med flera samhällsaktörer. Därför är jag glad över Atrium Ljungbergs initiativ. Det kommer att stärka Uppsalas integrationsarbete, säger Erik Pelling (S), kommunalråd och ordförande i plan- och byggnadsnämnden i Uppsala.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]