Fastigheten Malmen 12 i Malmö. Foto: Atrium Ljungberg.
Publicerat 22 mars, 2016

Atrium Ljungberg köper av Wihlborgs

Atrium Ljungberg har tecknat ett avtal om förvärv av fastigheten Malmen 12 i centrala Malmö, en kontors- och vårdfastighet om cirka 7 500 kvadratmeter uthyrbar area. Säljare är Wihlborgs Fastigheter.

Malmen 12 är belägen på Möllevången (Möllan) i sydöstra delen av centrala Malmö (Barkgatan 9-13, Möllevångsgatan 44) och ligger i nära anslutning till fastigheten Dimman 11, som Atrium Ljungberg förvärvade i mars 2014.

[ Annons ]

Fastigheten är fullt uthyrd med en vägd återstående hyrestid om cirka 3,5 år. De största hyresgästerna är Malmö kommun och Region Skåne vilka tillsammans står för cirka 90 procent av hyresintäkterna. Källarvåningen under hela fastigheten utgörs av ett garage med cirka 60 parkeringsplatser. Hyresvärdet för Malmen 12 bedöms 2016 uppgå till cirka 10 miljoner kronor.

– Det här förvärvet är en stabil investering i ett område som vi ser en framtida potential i. Vi fortsätter att vara delaktiga i den långsiktiga utvecklingen av Möllan som är ett spännande område i innerstaden, kommenterar Micael Averborg, affärsområdeschef Transaktion och marknad på Atrium Ljungberg.

Förvärvet sker via en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 125 miljoner kronor. Säljare är Wihlborgs Fastigheter AB.

– Fastigheten är en solitär i vårt fastighetsbestånd, den är belägen i närheten av Möllevångstorget där vi inte äger några andra fastigheter, säger Anders Jarl, verkställande direktör för Wihlborgs Fastigheter AB. Det starka marknadsläget har lett till bedömningen att det nu är rätt läge för Wihlborgs att genom en avyttring ytterligare koncentrera beståndet till våra kärnområden.

Tillträde sker den 2 maj 2016.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]