Publicerat 15 december, 2021

Atrium Ljungberg har ny hållbarhetsmål – ska vara klimatneutrala 2030

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har antagit nya hållbarhetsmål, vilket bland annat inkluderar att bolaget ska vara klimatneutralt till år 2030. Det framgår av ett pressmeddelande.

Målen innefattar följande:

* År 2025 ska Atrium Ljungberg minskat sin klimatpåverkan i byggprojekt genom att livscykelanalysen påvisar på en halvering av kgCO\2e\/BTA.

* Atrium Ljungbergs platser ska nå minst 90% i det nya indexet för social hållbarhet, Vår stad, år 2030.

* 100% av de betydande inköpen ska år 2025 vara utvärderade utifrån Atrium Ljungbergs leverantörspolicy.

* Atrium Ljungberg ska årligen genomföra minst två utvecklingsprogram för leverantörer för att gemensamt utveckla hållbarhetsarbetet för bolaget såväl som för branschen.

* Atrium Ljungberg ska fortsatt placera sig på listan över Sveriges bästa arbetsgivare och nå ett index om minst 85% GPTW (Great Place to Work).

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]