Utan incitament till hushållen kan inte återvinningen förbättras. I ett debattinlägg skriver Fastighetsägarna och fyra andra branschaktörer om hur kommunerna kan skapa vilja och möjlighet till hållbarhet.
Publicerat 13 oktober, 2015

"Återvinningsplatserna måste finnas närmare de boende"

Utan incitament till hushållen kan inte återvinningen förbättras. I ett debattinlägg skriver Fastighetsägarna och fyra andra branschaktörer om hur kommunerna kan skapa vilja och möjlighet till hållbarhet.

Regeringen beslutade nyligen att förpackningsinsamlingen ska övergå till kommunal regi. Branschorganisationerna HSB, Fastighetsägarna, SABO, Hyresgästföreningen och Riksbyggen välkomnade beslutet som de anser innebär en chans att bygga upp ett förbättrat system där det är lätt och lönsamt att göra rätt.

[ Annons ]

Nu har en utredare fått i uppdrag att föreslå hur en övergång till kommunal insamling ska genomföras samt hur insamling och återvinning ska finansieras av producenterna.

Med utgångspunkt i de brister som finns i insamlingssystemet idag, skriver branschorganisationerna i ett gemensamt debattinlägg i Dagens samhälle om fem nödvändiga kriterier för att mängden avfall ska kunna minskas och andelen återvinning öka i det nya systemet.

Budskapet är att det måste löna sig för hushållen att göra rätt. Debattörerna poängterar bland annat att regeringen och kommunerna måste tydliggöra att avfall är en resurs som ska tillbaka till kretsloppet.

”Detta kan göras genom att hushållen inte behöver betala flera gånger för att samla in förpackningar och returpapper till producenterna”, skriver organisationerna.

Istället bör hela insamlingen av förpackningar och returpapper finansierar enbart genom förpackningsavgift och materialvärdet.

”Inte förrän då har producenterna ett incitament att minska mängden förpackningar”, fortsätter organisationerna.

Ett annat avgörande kriterium enligt skribenterna är att insamlingsplatserna kommer närmare de boende, något som kan lösas på olika sätt beroende på förutsättningarna. Finns inte möjlighet till miljörum i boendefastigheten kan kvartersnära gemensamma insamlingsplatser vara en fullgod lösning.

Debattörerna avslutar med en uppmaning till regeringens utredare att ta med både ansvarsfördelningen men också möjligheterna till ett hållbart kretslopp i beräkningarna.

”Med den nya utredningen finns en unik chans att inte bara titta på vem som ansvarar för insamlingen utan även göra en betydande insats som kan gynna miljön och samhället. Vi hoppas att politikerna både vill och vågar ta den”.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]