[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 1 april, 2021

Återinfört amorteringskrav negativt för fyra av tio unga vuxna

Det tillfälliga undantaget för amorteringar tas bort 31 augusti. Enligt en Sifo-undersökning beställd av HSB kommer det att försvåra köp av bostad för 41 procent av unga vuxna.

Det var i april förra året som Finansinspektionen, FI,  införde ett tillfälligt undantag för amorteringar. Oro fanns då att minskade inkomster skulle försvåra för framför allt unga med bolån. Statistik från FI visar att drygt 230 000 hushåll fått tillfälligt undantag från amortering. Av nya låntagare i FI:s stickprov har 9 procent ansökt och beviljats undantag från amortering.

FI:s bedömning nu är att det finns en ekonomisk stabilitet i samhället. Man konstaterar också att  bostadslånen ökat under corona på grund av högre priser på bostäder. FI vill därför återinföra de tillfälligt borttagna amorteringskraven i september.

[ Annons ]

Kritik mot detta har kommit in från bostadsbolag som utvecklar nya bostadsrätter, och HSB har för att stärka opinionen beställt en Sifo-undersökning där inte helt oväntat många av de svarande ogillar att amorteringskraven kommer tillbaka.

I enkäten menar nära tre av tio av svenskar (29 %) att amorteringskrav påverkar dem negativt . Bland unga vuxna är siffran 41 procent. I storstadsregionerna skulle det ha stor betydelse för 11 procent i åldern 18-44 år.

De senaste årens kreditrestriktioner har stängt ute många unga från bostadsmarknaden. Och amorteringskravet bör slopas permanent menar Anders Lago, förbundsordförande HSB.

– Det är naturligtvis viktigt att vi har en sund amorteringskultur i Sverige. Men jag är övertygad om det kan lösas mellan banken och bostadsköparen. Ett strängt och generellt amorteringskrav innebär att alldeles för många bostadsbehövande hamnar i kläm, säger Anders Lago i en kommentar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]