Ägare av attraktiva hus är de som gynnats mest av den förändrade fastighetsskatten. Foto: Shutterstock.
Publicerat 1 april, 2020

”Återinför den gamla fastighetsskatten”

Dags att återinföra en fastighetsskatt baserad på marknadsvärden. Dagens modell med kommunal fastighetsavgift gynnar enbart höginkomsttagare. Det menar Åsa Hansson, skatteekonom och docent i nationalekonomi vid Lunds universitet.

I rapporten ”En rättvis och effektiv fastighetskatt” gjord för Fores har Åsa Hansson tittat närmare på effekterna av reformen 2008 då fastighetsskatten togs bort och ersattes med en kommunal fastighetsavgift. Perioden hon undersökt är 1995 till 2016.

[ Annons ]

Inte helt oväntat konstaterar hon att reformen gynnat alla ägare av dyra fastigheter och då särskilt i Stockholm. Boende i Danderyd fick till exempel en minskning av fastighetsskatten med i genomsnitt 6 600 kronor medan boende i Boxholm och Klippan fick istället ökad fastighetsskatt med cirka 600 kronor.

Äger man dyr fastighet är sannolikheten även stor att ägaren har hög inkomst. Den tiondelen av svenskar med högst inkomst är vinnarna av reformen visar hennes genomgång.

På grund av ökade värden av mark, småhus och bostadsrätter har även klyftan ökat mellan vinnare och förlorare i systemet. Från 1995 till 2016 har bostadsrätterna i landet ökat i värde med 687 procent.

Åsa Hansson anser att det nu är dags att återgå till någon variant av den gamla fastighetsskatten och en beskattning på mellan 1-1,5 procent av taxeringsvärdet.

– Av rättviseskäl bör vi ha en fastighetsskatt som är baserad på marknadsvärden. De ökade skatteintäkterna kan användas för att sänka andra mer skadliga skatter så som arbetsinkomstskatter, säger Åsa Hansson.

Hon anser även att man kan gå längre än förr och införa en progressiv fastighetskatt med en högre skattesats för högre värderade fastigheter, något som inte finns för skatter på andra kapitalinkomster som är proportionella.

I den gamla fastighetsskatten kom bostadsrättsägare lindrigt undan men för att få likformighet anser att alla boendeformer ska beskattas likformigt. Val av investering och boendeform ska inte snedvridas av skattesystemet. För bostadsrätter finns tekniska svårigheter att sätta taxeringsvärden men det går att lösa, menar Åsa Hansson.

– Hyresrätter är idag dubbelbeskattade med både fastighetsavgift och bolagsskatt. För den gruppen anser jag det mest rättvisa är ta bort fastighetsavgiften.

Framtiden får utvisa i vilken mån dessa förslag landar i politiken, frågan om en ökad fastighetskatt kombinerad med lägre reavinst vid försäljning har varit uppe till debatt, inte minst för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Fastighetsskatt är även skatt som är svår att undvika eftersom fastigheter inte kan flytta ut ur landet. Med tanke på de enorma hål som coronaviruset nu gör i statskassan är det säkert frestande för en finansminister att hitta säkra källor för framtida intäkter. Cirka 60 miljarder extra kan en ändrad fastighetskatt tillföra staten.

–  Nu bränner vi mycket av det som vi sparat i ladorna för att möta den förändrade demografin. Det talas om att höja budgettaket och då för att rädda företagen, det är pengar som ska betalas tillbaka, säger Åsa Hansson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]