Ett återbrukat pentry i projektet Vi på hörnet. Foto: Alecta Fastigheter
Publicerat 27 mars, 2024

Återbrukslabb ska minska utsläpp

Genom att testa sig fram i ett labb för återbruk, beräknar Alecta Fastigheter att klimatutsläppen från projektet Vi på hörnet i Göteborg ska kunna halveras.

Återbrukslabbet som är placerat i fastigheterna Stampen 10 och 11 (även kallat Vi på hörnet) skapades efter att material och installationer demonterats. I labbet testar hantverkarna om materialet som demonterats kan användas på nytt i huset.

Labbet är ett samverkansinitiativ med byggentreprenören RO-Gruppen som testar och bearbetar materialet för återbruk. Semrén & Månsson Arkitekter har varit med och utvecklat design- och återbrukskonceptet i samklang med husets historia.

[ Annons ]

– Det började med att vi tillsammans fastighetsägare, arkitekter och byggentreprenör diskuterade visionen om att återbruka så mycket som möjligt med bibehållen kvalitet och/eller ännu bättre kvalitet. Sedan har RO-Gruppen varsamt demonterat så mycket som möjligt, successivt undersökt materialet och interiörerna, samt testat de teoretiska lösningarna i praktiken i labbet, säger Anna Fager Persson, ansvarig extern kommunikation på Alecta Fastigheter.

Anna Fager Persson, ansvarig extern kommunikation på Alecta Fastigheter. Foto: Alecta fastigheter.

Förutom legala och tekniska tester har det hela tiden varit viktigt att se hur resultatet blev och att det blir en produkt/miljö som är i klass eller bättre än nyproduktion. Och allt tyder på att experimentet är lyckat.

– Idag har vi preliminära beräkningar som visar att vi kan komma ner till ovanligt låga nivåer av koldioxidekvivalenter. Det ska bli intressant att se exakt hur lågt vi kan komma, säger Magnus Källgren, Affärsansvarig stadsutveckling och projektansvarig Vi på hörnet.

Enligt Anna Fager Persson har en nyckel till framgång varit att hantverkare, arkitekter och fastighetsägare arbetat tillsammans.

Hon ger några exempel:

  • Fönsterbänkarna gick man igenom noga och konstaterade att mycket av materialet kunde bevaras, fronterna gångjärnen, ventilationsgallren.
  • De nedmonterade glaspartier hade låg ljudklass, men genom att sätta ihop flera glas så uppnåddes rätt ljudklass och de kunde därmed återanvändas i de nya innerväggarna.
  • Pentryn gick man igenom och insåg att de fortfarande hade bra kvalité och att det räckte att bara göra vissa lagningar innan man gav dem en ny fin färg.

De testade även att återbruka och behandla trägolvet.

– Det blev ett fantastiskt resultat. Dock lossade det från underlaget under behandlingen, vilket gjorde att vi fick ta beslutet att det inte gick att återbruka, det klarade helt enkelt inte kvalitetskraven.

Innerfönster med återbrukade glaspartier. Foto: Alecta Fastigheter

Arbetet har hittills resulterat i att Alecta Fastigheter fattat beslut om att till exempel fasad, innerdörrar, fönster och fläktaggregat ska återanvändas efter viss bearbetning.

Kommer labbet vara permanent så material kan testas där och sen återbrukas i andra fastigheter?

– Labbet i sig är inte permanent, utan det har varit tillfälligt i projektet Vi på hörnet för att vi skulle lära oss och testa hur vi kan återbruka materialet i just den fastigheten. Många av de lärdomarna som vi fått och det vi kommit fram till i Återbrukslabbet kommer vi kunna ta med oss till andra projekt, säger Anna Fager Persson.


Fakta: Vi på hörnet och återbrukslabbet

  • Består av två fastigheter (Stampen 10 och 11) ifrån 60-talet som ägs av Alecta Fastigheter. Fastigheterna ligger i Göteborg.
  • Återbrukslabbet är ett samverkansprojekt mellan Alecta Fastigheter och byggentreprenaden RO-Gruppen. Semrén & Månsson Arkitekter ansvarar för återbrukskoncept, design och inredning.
  • I dagsläget har Alecta Fastigheter beslutat att flertalet interiörer ska återbrukas efter olika grader av renovering/behandling, exempelvis innerdörrar, fönster och fläktaggregat.
  • Fasaden som består dels av koppar, dels tegel kommer att bevaras. Kopparfasaden är det enda material som har behandlats utanför fastigheten då det krävde särskild kompetens och metoder.
  • I projektet återanvänds befintlig stomme, vilket vanligtvis står för ungefär 50 procent av en fastighets klimatpåverkan.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]