[ Annons ]

Axel Berge, doktorand på Chalmers tekniska högskola, arbetar med att utvärdera framtidens värmeisoleringsmaterial. Foto: Julia Sjöberg
Publicerat 18 maj, 2016

Astronauternas material sitter snart i väggarna

Nanoporösa material isolerar dubbelt så bra som mineralull om de fylls med luft – fem gånger så bra om de vakuumsätts. En nyhet som kan förbättra isoleringen där det tidigare varit svårt.

Det finns två sorters nanoporösa material som kan användas som byggnadsmaterial, aerogel och pyrogen kiseldioxid.

[ Annons ]

Aerogel består av kiselföreningar som bildar ett mycket poröst material med nanometerstora porer. Fyllt med luft isolerar det väggar dubbelt så bra som mineralull.

Med pyrogen kiseldioxid är det tvärtom, om materialet innesluts i en påse och luften pumpas ut så får man vakuumpaneler som ger en fem gånger så effektiv isolering som konventionell isolering.  Men det är känsligt – frågan är hur länge man kan få påsen att hålla tätt mot omgivningen.

— Om man slår en spik genom panelen, då kommer luft in, säger Axel Berge som nyligen disputerat på materialet vid Chalmers.

Tidigare forskning visar att det är möjligt att isolera en fasad med vakuumpaneler av pyrogen kiseldioxid. Det var vid renoveringen av en yttervägg i Majorna i Göteborg som panelerna lades till som isolering mellan fasaden och innerväggen.

Fasadens utseende bevarades och värmeförlusterna sänktes till en femtedel. Dessutom fick man goda resultat när det gällde fukttillståndet.

Axel Berge i sin tur har undersökt hur man genom tryckförändringar kan ändra materialets värmeledningsförmåga. I kontorshus har man inte alltid behov av värme. Vissa tider på året behöver huset kylas i stället.

Genom att utsättas för tryckförändringar kan vakuumpaneler av pyrogen kiseldioxid ändra sin värmeledningsförmåga så att, när man har ett kylbehov, väggen leder värme bättre än tidigare och värmen leds ut.

— Jag fick fram en förändring av värmeledningsförmågan med en faktor tre, det är lite för lågt, säger Axel Berge.

För att åstadkomma tryckförändringarna krävs en installation som ändrar trycket i väggarna. Den kan ersätta installationen för kylning.

Nanoporösa material används idag som isolering i astronauters rymddräkter. I byggsektorn är materialet endast på forskningsstadiet.

Axel Berge tror, för byggsektorns del, att materialet i framtiden kommer att användas för att eliminera köldbryggor och vid renoveringar där man har begränsat med utrymme.

–?Där finns det redan ett tydligt behov.

Troligen kommer materialet aldrig att ersätta mineralull helt, eftersom det inte kan konkurrera där det finns plats. Med dagens produktionsmetoder kommer det alltid att vara dyrare än mineralull.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]