Publicerat 21 oktober, 2020

Assa Abloys justerade rörelseresultat något högre än väntat (uppdatering)

(Tillägg program MFP8 fjärde kvartalet)

Låskoncernen Assa Abloy redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet.
Justerat rörelseresultat blev samtidigt något högre än väntat.

Omsättningen sjönk 7,5 procent till 22 225 miljoner kronor (24 034). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 21 801. Den organiska tillväxten var -5 procent.

Rörelseresultat, exklusive omvärderings-post, utföll på 3 593 miljoner kronor (3 894), väntat enligt Factset var 3 072, med en justerad rörelsemarginal på 16,2 procent (16,2). Resultatet inkluderar en rörelseintäkt om 252 miljoner kronor från avyttring av viss verksamhet.

Exkluderat i det justerade rörelseresultatet är en omvärdering till marknadsvärde av agta record (ett aktieägande i intresseföretag), uppgående till 1 910 miljoner kronor.

Resultatet före skatt, exklusive omvärderings-posten, var 3 417 miljoner kronor (3 221).

Resultatet efter skatt, exklusive omvärderings-posten, blev 2 528 miljoner kronor (2 697).

Resultat per aktie hamnade på 2,28 kronor (2,43).

Operativt kassaflöde var 4 407 miljoner kronor (4 401).

"I kvartalet sågs en stark återhämtning för alla divisioner (särskilt EMEA) med den långsammaste återhämtningen inom Global Technologies som fortsätter att påverkas av covid-19 i dess huvudsakliga kundsegment", säger vd Nico Delvaux i en kommentar.

Assa Abloy kommer lansera ytterligare ett omstruktureringsprogram, MFP8, under fjärde kvartalet. Programmet har en återbetalningsperiod på cirka två år, inkluderar stängning av nio fabriker och mer än 30 kontor och kommer skapa årliga besparingar på nära 0,9 miljarder kronor år 2023.

Styrelsen har, som ett resultat av den förbättrade ekonomiska utvecklingen, beslutat att föreslå en andra utdelning på 1,85 kronor, vilket ger en total utdelning om 3,85 kronor som
ursprungligen föreslogs i början av året innan utbrottet av covid-19.

"Slutligen skulle jag vilja informera om att vi lanserar ett nytt hållbarhetsprogram med ambitiösa mål för 2025 samt att vi ansluter oss till Science-Based Targets klimatinitiativ, vilket anpassar oss till Parisavtalet. Detta visar på vår vilja att leda vår bransch mot en mer hållbar framtid och kommer ytterligare att förbättra vår konkurrenskraft med hållbara produkter, lösningar samt även operationellt", säger Delvaux.


Assa Abloy, MkrQ3-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2019Förändring
Nettoomsättning22 22521 8011,9%24 034-7,5%
Rörelseresultat, justerat3 5933 07217,0%3 894-7,7%
Rörelsemarginal, justerad16,2%14,1%16,2%
Resultat före skatt3 4173 2216,1%
Nettoresultat2 5282 697-6,3%
Resultat per aktie, kronor2,282,43-6,2%
Konsensusdata från Factset

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]