Foto: Aspelin Ramm Fastigheter
Publicerat 26 september, 2018

Aspelin Ramm köper fastighet i Torslanda

Aspelin Ramm Fastigheter har förvärvat en tomträtt på 38 000 kvadratmeter mark i Torslanda. På marken finns en 14 000 kvadratmeter stor lokalyta anpassad för logistik eller tillverkning.

Fastigheten är belägen intill Torslandavägen och Volvo cars personbilstillverkning, och lokalerna har under en tid stått tomma.

[ Annons ]

– Det innebär att vi kan vara väldigt flexibla i vårt utvecklingsarbete, där industri- eller logistikverksamhet kan vara en fortsatt inriktning. En annan kan vara att skapa en modern och levande miljö med en blandning av bostäder och verksamheter. Våra översiktliga studier visar att det skulle kunna rymmas mellan 700 och 1000 nya lägenheter i området. Men vad det till sist blir avgörs av Göteborgs Stads önskemål om vad området ska användas till, säger Lennart Karlsson. vd Aspelin Ramm Fastigheter.

Aspelin Ramm Fastigheter äger sedan tidigare även grannfastigheten, vilket gör att den sammanlagda utvecklingsbara ytan i området är 56 000 kvadratmeter-

– Torslanda är en väldigt attraktiv och expansiv stadsdel i Göteborg där vi med det nya köpet tydligt befäster vår närvaro i området. säger Lennart Karlsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]